JUNIORARBEID

OFK har desverre ikke noen egen junioravdeling pr. i dag. Avdelingen ble lagt ned for ca. 10 år siden grunnet manglende oppslutning.

På hjemmesidene til Norsk Filatelistforbund (NF) finnes oversikt over hvilke klubber som finnes, herunder flere på østlandsområdet.

Videre har Posten også en klubb for yngre frimerkesamlere. Dette er Fri og Frank. Fri og Frank drives som et kommersielt tilbud, men gir naturligvis et fellesskap med andre samlere og kan være et sted å starte dersom en ønsker å begynne å samle frimerker.


frimerker_disney

Imidlertid har OFK en ambisjon om å forsøke å få igang dette arbeidet igjen, og dersom du eller dine barn er interessert, er det bare å ta kontakt (kan gjøres fra Kontakt-siden). Ellers er det bare å komme på et medlemsmøte for å se hva OFK driver med. På møtene er også representanter for styret tilstede, og som du kan snakke med har du spørsmål om juniorarbeid.

På samme måte er det veldig fint dersom du har lyst å være med å drifte en eventuell framtidig juniorklubb. Da ber vi også om at du sier ifra.......