VARIANTER

Norgeskatalogen™ (NK) er måter meget omfattende når det gjelder å beskrive de ulike norske frimerkeutgavene og kjente varianter.

Men likevel er det mange "der ute" som sitter med varianter som ikke er katalogisert eller omtalt. OFK vil forøke å bøte på dette ved å lage en egen liste med de ulike NK-numrene. Til hvert nummer som er listet opp følger det med en egen pdf-fil. Denne pdf-filen, som kan åpnes - leses og lagres, inneholder beskrivelser av varianter knyttet til aktuelle NK-nummer samt bilder av disse.

Det er primært Carl Gøran Furst Scheve som står bak oversikten og som oppdatere disse fortløpende. Det vil komme nye filer jevnlig samtidig som eksisterende filer blir oppdatert.

Skulle du ha kommentarer, innspill, spørsmål, egne varianter, er det opprettet en egen e-postadresse som skal benyttes. Denne e-postadressen er varianter@oslofilatelistklubb.no.


SISTE PUBLISERINGER/OPPDATERINGER

NK
UTGAVE
PUBLISERT
OPPDATERT
00100 Posthorn "1909-utgaven" 01.10.2017 -
00155 II Luftpost I 01.12.2016 -
01067 Norden 01.12.2016 -

TOTALOVERSIKT

NK
UTGAVE
PUBLISERT
OPPDATERT
00100 Posthorn "1909-utgaven" 01.10.2017 -
00112 Kronemerker Kong Haakon VII 1910 01.09.2014
00155 II Luftpost I 01.12.2016 -
00171 Portoprovisorier 01.08.2014
00190 Ludvig Holberg 250 år 01.05.2016
00350 Kronemerker Kong Haakon 21.05.2016
00378 40 øre Alexander L. Kielland 100 år 01.08.2014
00383 Oslo 900 år 01.05.2014
00439 Konge i 50 år 01.03.2016
00476 Norge vel 150 år 01.03.2016
00522 1962/5 Bruksmerker Ståltrykk - vanlig papir 01.03.2015
00540 Europa III 01.09.2015
00570 Rondane 01.03.2015
00623 Nordisk Samarbeid 01.09.2015
00632 Gustav Vigeland 100 år 01.12.2015
00636 Kong Olav V - kronemerker dyptrykk 01.05.2014
00671 Flyktning 71 01.04.2015
00673 Hans Nielsen Hauge Flyktning 200 år 01.03.2015
00700 Norske Folkeeventyr II 01.01.2016
01067 Norden 01.12.2016 -
P17 Portomerke 01.08.2014
T61 1945/47 - Offentlig sak IV 01.05.2014
T71 1951/52 - Offentig sak O.S 01.01.2014
T75 1951/52 - Offentig sak O.S 01.01.2014
T82 1955/68 - Offentlig sak - dyptrykk 01.01.2014
T85 1955/68 - Offentlig sak - dyptrykk 01.11.2013 01.01.2014
T94 1955/68 - Offentlig sak - dyptrykk 01.09.2014
T97 1955/68 - Offentlig sak - dyptrykk 01.05.2014