Til klubbene ang. korona viruset.(16.08.2020)

Til klubbene ang. korona viruset.(16.08.2020)

Vi følger retningslinjene til FHI og i visse tilfeller kommunelegen på stedet.
Håndvask og minimum 1 meter avstand gjelder alle som er i et forsamlingslokale.
Vedkommende klubb eller arrangør må stå ansvarlig angående registrering av
tilstedeværende.
Medlemmer med underliggende sykdommer og høy alder oppfordres til å bli hjemme
til en eventuell vaksine gjør dette mere trykt å ferdes blant flere.
Husk at dette ikke er over og antagelig noe vi må leve med lenge, flere steder kan
dette blusse opp og nye restriksjoner kan komme. Så hver en klubb er selv ansvarlig
med å følge nøye med på FHI og media om hva som gjelder til enhver tid.


Følg med på gjeldene restriksjoner og bestemmelser ved å bruke følgende link:
https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer


Frank Gilberg, Forbundspresident