Brev fra styret

Brev fra styret
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/black-text-on-gray-background-261763/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

Kjære medlem

Et riktig godt nytt år ønskes dere alle! Et annerledes år er tilbakelagt. Aret 2020 rammet både Norge og det internasjonale samfunnet. Restriksjoner på møtevirksomhet og antall tillatte deltakere gav raskt konsekvens. Vi gjennomførle noen møter i årets første måneder, og deretter ble det noen møter tidlig på høsten. Så kom det utvidede restriksjoner på antall
deltakere. Både sommermøte og julemøte måtte avlyses (vårt faste hotell stengte, resultatet gav seg selv for oss). Arsmøtet ble gjennomført 14. september (utsatt fra 30. mars). En auksjon ble gjennomført online, med noe mulighet for gjennomsyn av objektene.

Klubben må selvsagt følge de råd og regler som gis fra regjeringen, samt de lokale regler, som gis av Oslo kommune. Mange av våre medlemmer er i risikogruppen, noe vi skal respektere.

Arets første møte i 2021-sesongen var planlagt til 18. januar, men måtte dessverre avlyses. Videre er det frem til påske planlagt møter i februar (1 ., 8., 15.) og i mars (1 . og 15.), samt årsmøte 22. mars. Det er det eneste sikre at alt er usikkert, og vi kan ikke angi når møtene igjen tar til. Styret planlegger for at lokaler og kortreiste foredragsholdere skal være
tilgjengelig, når det igjen blir anledning. Vi mistenker nok at møter på denne siden av 1. mars er høyst usikre. Vi håper å kunne avholde årsmøtet den 22. mars, men med alle forbehold.

Vår mest oppdaterte informasjon finnes på vår nettside og ikke minst kan du motta mail fra oss. Dersom du ikke er registrert hos oss med din mailadresse, oppfordrer vi sterkt til det. Send mail til ofk1886@gmail.com Din mailadresse benyttes kun til våre utsendelser, og deles ikke med andre.

Styret arbeider med regnskaper for 2020, årsberetning og det som følger med årsmøtet. Planen er at dette som vanlig sendes medlemmene i INFO nr 1 (i mars). Dersom det likevel blir nødvendig å utsette årsmøtet, er alle sakspapirer kjent.

Norsk Filatelistisk Tidsskrift sendes forbundsmedlemmer ihht tilfastsatt plan, fortsatt 8 fyldige utgaver. Vårt eget INFO fortsetter med 4 årlige utgaver. Svein er (når situasjonen tillater) tilstede i Frydenlundgata 14 hver onsdag. Biblioteket – utlån eller gjennomsyn, kan avtales de samme onsdager.

Norgeskatalogen 2020 tilbys fortsatt våre medlemmer. Norgeskatalogen Postal Ill, forventes ca. 1. mars. Denne gangen med et stort antall oppdateringer, i tillegg til 64 nye sider med stem peloversikter etc.

Vi arbeider også med en utstilling i oktober (Frimerkets dag). Her er vi også prisgitt utviklingen, men vi krysser fingre og håper på en utstilling i klubbens 135 driftsår.

Et fortsatt godt frimerkeår ønskes! Vaksineringen er i gang, myndighetene har tro på på bedring. Vi håper situasjonen normaliseres så raskt som mulig, slik at vår møtevirksomhet kan gjenopptas.

Oslo, 20.januar 2021 – fra Styret i Oslo Filatelistklubb