Postal III kan nå bestilles!

Postal III kan nå bestilles!

NORGESKATALOGEN POSTAL III
– Ny kraftig forbedret utgave–
Norgeskatalogen Postal ble første gang utgitt i 2011 og andre utgave i 2014. Mot-
takelsen var meget god. Siden 2014 har det kommet fram mange nye forsendelser som
igjen har medført endringer i sjeldenhetsgraderinger for stempler. Det er også kommet
til nye stempeloversikter, Det gjelder to-ringsstempler med tverrbjelke og miniatyrda-
tostempler. De har begge stått i Norgeskatalogen, men er omarbeidet og utvidet.
Av innholdet:

 • Prefrimstempler 1845 – 1855
 • Enringsstempler på nr. 1, 4, 8, 14 og røde merker fra utgave 1872/93
 • 3-rings nummerstempler på skillingsmerker
 • To-ringsstemplene (TL, TH, IIL) 1877 – 1931
 • 3-rings nummerstemplene brukt etter 1883
 • Schweitserstempler med latinske tall i månedsangivelsen 1877-1930
 • Miniatyrdatostemplene
 • Schweitserstempler med arabiske tall i månedsangivelsen 1930-1936
 • Kronet posthorn stempler
 • To-ringsstemplene med tverrbjelker (TA) 1936-1943
 • Post i Butikk
 • Brevregister 1855 – 1909
 • Portotakster 1877 – 2021

  Norgeskatalogen Postal III — 384 sider med opplysninger om
  stempler med sjeldenhetsgraderinger samt brevregister og portotakster.
  Pris kr 425,- portofritt ved levering i Norge. Ved levering utenfor Norge
  tilkommer porto/ekspedisjonsgebyr kr 115,- pr. katalog.

Katalogen kan bestilles her!