Tildelinger Anderssen-Dethloff-medaljen

Tildelinger Anderssen-Dethloff-medaljen
Photo by Nataliya Vaitkevich on <a href="https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-a-gold-medal-on-a-black-surface-6120394/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

I forbindelse med festmiddagen til FILOS 2021 ble det delt ut 5 Anderssen-Dethloff-medaljer. Utmerkelsen ble innstiftet i 1942 og utdeles av en av Oslo Filatelistklubb oppnevnt komite. Medaljen er klubbens høyeste utmerkelse for forskning etc. og anses også å være det på nasjonalt plan. I følge lovene (§ 2) kan Medaljen tildeles såvel norske som utenlandske filatelister, og skal være en belønning for fremragende ytelser på filateliens område.

Det er tradisjon for utdelinger i klubbens jubileumsår, de siste tildelinger skjedde ifm klubbens 125 års jubileum i 2011. Følgende (alfabetisk rekkefølge) ble tildelt medaljen:

  • Arvid Løhre
  • Odd Arve Kvinnesland
  • Trond Schumacher
  • Georg Størmer
  • John Torstad.