Auksjon

Generelt om auksjoner i Oslo Filatelistklubb

Oslo Filatelistklubb avholder auksjoner med jevne mellomrom.

Sted: Skøytemuseet, Middelthunsgate 26.  Visning fra kl. 1800 med auksjons start kl. 1900.

Auksjonene er åpne for ikke-medlemmer.

Bud kan sendes til e-post til auksjonofk@gmail.com frem til kl. 1700 auksjonsdagen.

Kjøper betaler  12% tilslagsprovisjon, samt porto og eventuelle andre omkostninger.

Klubbens kontonummer for auksjons – innbetalinger: 0535 26 67996.

Auksjonsbetingelser

Betingelser for innlevering av objekter til OFK auksjoner.

Budseddel

Nedlastbar budseddel for de som vil sende bud pr post.

Neste auksjon

Kommende auksjon i OFK regi.

Tidligere auksjoner

Auksjonslister og resultatlister fra tidligere auksjoner.

Neste auksjon er høsten 2024.

Auksjonsbetingelser

Ved kjøp på OFK’s klubbauksjoner gjelder følgende retningslinjer:

Høyeste bud får tilslaget.

Ved like bud avgjør auksjonarius hvem som får tilslaget (skriftlige bud går foran tilsvarende bud i salen)

Budene går etter følgende skala:
til kr.100kr

10

til kr.300kr

25

til kr.500kr

50

til kr.1000kr

100

over kr.1000kr

250

Bud som ikke følger skalaen (f.eks. kr 310) reduseres til korrekt budsteg (f.eks kr 300) og går ikke foran tilsvarende bud (f. eks kr 300) med mindre det er mottatt først. Budgivning foregår ved visning av nummerskilt eller ved skriftlig bud som kan avgis frem til kl 17:00 på auksjonsdagen. Bud under utropspris vil bli strøket.

Ved like skriftlige bud går det først innkomne foran det/de øvrige. Startpris blir regulert ned til trinnet over det nest høyeste bud. f.eks. utrop kr 100, to skriftlige bud på henholdsvis kr 110 og kr 150 gir startpris på kr 120. Dette blir tilslaget hvis ingen i salen byr.
Salg foregår i regel mot kontant betaling evnt innbetaling på nettbank. Auksjonsutvalget kan nekte å gi kreditt. Reklamasjonsrett for salg i salen er 7 dager. For salg pr. skriftlig bud er reklamasjonsfristen 10 dager fra poststemplets dato. Lengre reklamasjonsfrist kan avtales. Objektene skal returneres i sin helhet sammen med reklamasjonen.

Samlinger, massevare, rekvisita og kilovare selges uten noen form for reklamasjonsrett. Reklamasjon avgjøres av auksjonsutvalget og kan innklages til styret i Oslo Filatelistklubb, som har den endelige avgjørelse.

Auksjonsutvalget kan etter avtale med innleverer av objekter innføre “Hollandsk auksjon”, dvs nedadgående budgivning inntil tilslag eller minimumspris.

Til salgssummen legges 12%. Ved utsendelse av objekter til skriftlige budgivere, tillegges dessuten porto og eventuelle postale avgifter etter gjeldende portotakster. Ved kredittsalg er betalingsfristen 14 dager regnet fra auksjonsdato.
Innbetalinger foretas til Auksjonsutvalget:

OFK Auksjonsutvalget v/Jan-Henrik Fjære

Bondistranda 46 1386 Asker

konto nr.: 0535 26 67996