Auksjoner - Arkiv

Auksjon 23.Mars 2020 (Utsatt til høsten 2020)

Oslo Filatelistklubbs auksjon nr. 02/20 mandag 23 Mars 2020 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken, (v/Frogner pl.).

Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 993 67 560, eller e-post thore.habberstad@getmail.no, eller til auksjonofk@gmail.com

Kjøper betaler 12% tilslagsprovisjon, samt porto og eventuelle omkostninger.

Tidligere auksjoner

Auksjon 24.februar 2020

Auksjon 21.september 2020