Tildelinger Anderssen-Dethloff-medaljen

by ofk_admin
Tildelinger Anderssen-Dethloff-medaljen
Photo by Nataliya Vaitkevich on <a href="https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-a-gold-medal-on-a-black-surface-6120394/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

I forbindelse med festmiddagen til FILOS 2021 ble det delt ut 5 Anderssen-Dethloff-medaljer. Utmerkelsen ble innstiftet i 1942 og utdeles av en av Oslo Filatelistklubb oppnevnt komite. Medaljen er klubbens høyeste utmerkelse for forskning etc. og anses også å være det på nasjonalt plan. I følge lovene (§ 2) kan Medaljen tildeles såvel norske som utenlandske filatelister, og skal være en belønning for fremragende ytelser på filateliens område.

Det er tradisjon for utdelinger i klubbens jubileumsår, de siste tildelinger skjedde ifm klubbens 125 års jubileum i 2011. Følgende (alfabetisk rekkefølge) ble tildelt medaljen:

 • Arvid Løhre
 • Odd Arve Kvinnesland
 • Trond Schumacher
 • Georg Størmer
 • John Torstad.

Postal III kan nå bestilles!

by ofk_admin
Postal III kan nå bestilles!

NORGESKATALOGEN POSTAL III
– Ny kraftig forbedret utgave–
Norgeskatalogen Postal ble første gang utgitt i 2011 og andre utgave i 2014. Mot-
takelsen var meget god. Siden 2014 har det kommet fram mange nye forsendelser som
igjen har medført endringer i sjeldenhetsgraderinger for stempler. Det er også kommet
til nye stempeloversikter, Det gjelder to-ringsstempler med tverrbjelke og miniatyrda-
tostempler. De har begge stått i Norgeskatalogen, men er omarbeidet og utvidet.
Av innholdet:

 • Prefrimstempler 1845 – 1855
 • Enringsstempler på nr. 1, 4, 8, 14 og røde merker fra utgave 1872/93
 • 3-rings nummerstempler på skillingsmerker
 • To-ringsstemplene (TL, TH, IIL) 1877 – 1931
 • 3-rings nummerstemplene brukt etter 1883
 • Schweitserstempler med latinske tall i månedsangivelsen 1877-1930
 • Miniatyrdatostemplene
 • Schweitserstempler med arabiske tall i månedsangivelsen 1930-1936
 • Kronet posthorn stempler
 • To-ringsstemplene med tverrbjelker (TA) 1936-1943
 • Post i Butikk
 • Brevregister 1855 – 1909
 • Portotakster 1877 – 2021

  Norgeskatalogen Postal III — 384 sider med opplysninger om
  stempler med sjeldenhetsgraderinger samt brevregister og portotakster.
  Pris kr 425,- portofritt ved levering i Norge. Ved levering utenfor Norge
  tilkommer porto/ekspedisjonsgebyr kr 115,- pr. katalog.

Katalogen kan bestilles her!

Vi prøver noe nytt!

by ofk_admin
Vi prøver noe nytt!

Vi prøver noe nytt!
Dette året har det dessverre vært liten aktivitet i regi av klubben. Mange av vårens møter, samt sommermøtet ble kansellert. Dessverre ser det ut til at høsten også kan bli litt amputert.


Derfor har styret besluttet å prøve noe nytt, som vi kaller salgsdag. Kort fortalt vil vi ha kontoret i Frydenlund gata 14 åpent en dag i uken (onsdager). Her vil det da være mulighet til å stikke innom for en liten prat, samt mulighet for å kjøpe et objekt eller flere. Det vil samtidig være anledning til å låne bøker/kataloger fra biblioteket. Hvis man ønsker er det mulighet for å se på kataloger.


Første salgsdag vil være: Onsdag 26 aug 2020

Trykk her for å komme til hovedsiden og laste ned salgsskjema!

Til klubbene ang. korona viruset.(16.08.2020)

by ofk_admin
Til klubbene ang. korona viruset.(16.08.2020)

Vi følger retningslinjene til FHI og i visse tilfeller kommunelegen på stedet.
Håndvask og minimum 1 meter avstand gjelder alle som er i et forsamlingslokale.
Vedkommende klubb eller arrangør må stå ansvarlig angående registrering av
tilstedeværende.
Medlemmer med underliggende sykdommer og høy alder oppfordres til å bli hjemme
til en eventuell vaksine gjør dette mere trykt å ferdes blant flere.
Husk at dette ikke er over og antagelig noe vi må leve med lenge, flere steder kan
dette blusse opp og nye restriksjoner kan komme. Så hver en klubb er selv ansvarlig
med å følge nøye med på FHI og media om hva som gjelder til enhver tid.


Følg med på gjeldene restriksjoner og bestemmelser ved å bruke følgende link:
https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer


Frank Gilberg, Forbundspresident

Salg av Postal II

by ofk_admin
Salg av Postal II

Salg av katalogen Postal II kan nå bestilles på våre nettsider. Bestillingsskjema finnes under bestilling av Norgeskatalogen, deretter andre kataloger. Pris er 350kr inkl. porto innland og utland. Link til bestillingssiden er også her!

Oppdatert informasjon til våre medlemmer

by ofk_admin
Oppdatert informasjon til våre medlemmer

Vi hadde tidligere et lønnlig håp om at situasjonen skulle normaliseres, slik at møteaktiviteten igjen kunne gjenopptas. Styret har vurdert situasjonen og avlyser de 2 neste møtene i april, dvs mandag 20. april og mandag 27. april.

Møter i mai, vi kommer tilbake med endelig beslutning mot slutten av april. Sommermøtet (25. mai) er omtalt i INFO nr 1/2020 og lagt til Skøytemuseet med påfølgende bespisning. Situasjonen for publikumsarrangementer av denne type er underlagt regler både av stat og kommune. Det er bare å konstatere at det hefter usikkerhet ved sommermøtet. Av hensyn både til museet og bespisning kreves påmelding. Vi gir endelig melding også om status for sommermøtet mot slutten av april.

Ordinært årsmøte var planlagt mandag 30. mars, som var tilpasset siste frist ifølge våre lover (dvs innen utløpet av mars). Situasjonen hensyntatt vurderer styret det akseptabelt å utsette årsmøtet til vi igjen kan møtes. Gitt at valgkomiteens forslag vedtas er sammensetningen av styret også uendret. Et alternativ som er vurdert er et nødtiltak, dvs gjennomføre årsmøtet med skriftlig avstemming. Vi avstår fra dette, jfr begrunnelse.

Av andre saker nevnes:

·         Det mottas søknader om medlemskap. Situasjonen tilsier at det vanskelig kan opplyses på medlemsmøte, slik våre lover forutsetter. Styret har valgt medlemsopptak etter en egen vurdering. Mange av de er for oss kjente personer eller vi har andre referanser. Vi trenger alle nye medlemmer og ser det ikke som formålstjenlig at opptak eventuelt må utsettes til høsten.

·         Komite for Norgeskatalogen 2022 er oppnevnt

·         Komite for Norgeskatalogen Postal III er oppnevnt

Fredag 17. april utgis nye frimerker. Skanfil holder sin storauksjon førstkommende helg. Samlerbørsen holder også auksjoner. Det er følgelig mulig å skaffe seg materiale.

Vi ber om forståelse for nødvendig kansellering av møter. Dere møter det samme som meg daglig, butikker og kaffeutsalg har oppsalg om nødvendig avstand mv. Vi er alle tjent med å utvise forsiktighet. Norge som helhet har så langt kommet godt ut av dette. Alt er relativt.

Lev vel og husk vår hobby, godt egnet for innearbeid.

Uavhengig av hva som besluttes for møtene i mai kan opplyses at første møte over sommeren er mandag 7. september (i Frydenlundgata 14). Vårauksjonen ble utsatt og holdes over sommeren (sannsynligvis 28. september).

Styret

Møter fremover

by ofk_admin
Møter fremover

Klubbens årsmøtet var planlagt avholdt mandag 30. mars. Av kjente årsaker ble det utsatt. Styret ønsker å gjennomføre årsmøtet så raskt det lar seg gjøre, myndighetenes råd hensyntatt. Vi ser på et par datoer i mai, men kan ikke beslutte mer om det pt.

Vårt neste møte er mandag 20.4. (Frydenlundgata) og mandag 27.4. (Schafteløkken: foredrag Jon Klemetsen). Vi har ikke endelig besluttet om disse kan holdes eller må utsettes. I løpet av en ukes tid beslutter vi det. Informasjon sendes medlemmer med kjent mailadresse og for øvrig se våre nettsider.

For mange av våre medlemmer er det muligens roligere dager. Vi oppfordrer alle til å ta frem frimerkene. Det utkom nye frimerker fredag 19. mars og deretter fredag 17. april. Da kommer bla miniark med motiv Postveier.

Det er for tiden mye som kanselleres og utsettes. Arendal fk avlyste sin samlermesse (14.3.) og Grimstad-auksjonen (22.3.) også utsatt. Rådemessen (søndag 29.3.) ble avlyst. Sentrum Fk har avlyst sin samlermesse 23. mai. Postiljonen utsatte sin auksjon førstkommende helg. Kjell Germeten har også utsatt sin auksjon. Skanfil holder auksjon første helgen etter påsken, men kun skriftlige og online bud. Samlerbørsen har skriftlig/online auksjon som starter torsdag 2. april. På det store nivået er London 2020 utsatt til 2022. Det blir forhåpentlig normale tider igjen, og da blir det mange auksjoner og messer.

For vår del ser vi på muligheten for et utadrettet arrangement på Frimerkets dag i oktober.

Med ønske om gode frimerketider!

Styret