RESULTATER

KATALOG

Regional- og begrenset nasjonalfrimerkeutstilling

Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb, ønsker deg velkommen som utstiller til den regional- og begrenset nasjonalfrimerkeutstillingen «FILOS 2021».

Utstillingen arrangeres torsdag 30 september (kl. 15-19), fredag 1 oktober(kl 11-16) og lørdag 2 oktober (kl 11 – 16) 2021. Påmeldingsfristen er 15.August 2021. Stedet er Majorstuen kirke, Kirkeveien 84, 0364 Oslo.

Vi ønsker å vise frem frimerker som verdens beste hobby.

Utstillingen vil bestå av to deler:

En regional del, hvor første gangs utstillere vil bli prioritert.

En begrenset nasjonal del, med alle klasser, hvor de som har oppnådd minst 60 poeng på regionalt nivå kan stille ut.

Utstillingskomiteen vil, hvis behov, foreta en prioritert utvelgelse av påmeldte eksponater.

Utstillingsreglementer og påmeldingsskjema ligger på FILOS 2021 sin hjemmeside: http://www.oslofilatelistklubb.no/filos2021. Du finner også dokumentene på Sentrum Filatelistklubb sine hjemmesider, samt Norsk Filatelistforbund sine hjemmesider.

Planen for eksponatet, samt påmelding sendes til Oslo Filatelistklubb, Frydenlundgata 14, 0169 Oslo, eller på e-post: ofk1886@gmail.com. Frist 15 aug. 2021. Antatte eksponater vil få tilsendt bekreftelse og betalings informasjon innen utgangen av august.

Utstillingen vil ha 3 særstempler: Torsdag 30. september til lørdag 2 oktober, utstillingens Filos stempel Fredag 1. oktober, særstempel med jernbanemotiv. Lørdag 2. oktober, Frimerkets Dag med særstempel. Motivene vil bli offentliggjort på våre hjemmesider, når de er bestemt.

Forholdene vil bli lagt til rette for at handlere kan ha egne stands for kjøp/salg av samlerobjekter. Mer informasjon om dette vil finnes på FILOS 2021 sine hjemmesider.

Velkommen til Oslo og FILOS 2021, torsdag 30 september, fredag 1 oktober og lørdag 2 oktober.

Med vennlig hilsen Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb
Påmelding via post(last ned skjema her).

Skjema for nasjonal

Skjema for regional
Her kan du laste ned reglementer ved å trykke på linkene nedenfor.

Spesialreglement -begrenset nasjonal 2021

Spesialreglement regional 2021

Digitalt Påmeldingsskjema

Bindende påmelding
Påmeldingsfrist 15.08.2021
NB! Ett påmeldingsskjema for hvert eksponat! Kopi av eksponatets plan/innledning
skal innsendes sammen med påmeldingsskjemaet (det er OK med en foreløpig plan)


Regional FilosBegrenset Nasjonal Filos

Arkformat BXH inkl. arklommer:NeiJa

NeiJa

Jeg er kjent med Norsk Filatelistforbunds utstillingsreglement og spesialreglementetet for denne utstillingen.
Med min underskrift på dette skjemaet godtar jeg reglementene, og erklærer samtidig at det påmeldte eksponatet er min
personlige eiendom.