Regional- og begrenset nasjonalfrimerkeutstilling

Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb, ønsker deg velkommen som utstiller til den regional- og begrenset nasjonalfrimerkeutstillingen «FILOS 2021».

Utstillingen arrangeres torsdag 30 september (kl. 15-19), fredag 1 oktober(kl 11-16) og lørdag 2 oktober (kl 11 – 16) 2021. Påmeldingsfristen er 15.August 2021. Stedet er Majorstuen kirke, Kirkeveien 84, 0364 Oslo.

Vi ønsker å vise frem frimerker som verdens beste hobby.

Utstillingen vil bestå av to deler:

En regional del, hvor første gangs utstillere vil bli prioritert.

En begrenset nasjonal del, med alle klasser, hvor de som har oppnådd minst 60 poeng på regionalt nivå kan stille ut.

Utstillingskomiteen vil, hvis behov, foreta en prioritert utvelgelse av påmeldte eksponater.

Utstillingsreglementer og påmeldingsskjema ligger på FILOS 2021 sin hjemmeside: http://www.oslofilatelistklubb.no/filos2021. Du finner også dokumentene på Sentrum Filatelistklubb sine hjemmesider, samt Norsk Filatelistforbund sine hjemmesider.

Planen for eksponatet, samt påmelding sendes til Oslo Filatelistklubb, Frydenlundgata 14, 0169 Oslo, eller på e-post: ofk1886@gmail.com. Frist 15 aug. 2021. Antatte eksponater vil få tilsendt bekreftelse og betalings informasjon innen utgangen av august.

Utstillingen vil ha 3 særstempler: Torsdag 30. september til lørdag 2 oktober, utstillingens Filos stempel Fredag 1. oktober, særstempel med jernbanemotiv. Lørdag 2. oktober, Frimerkets Dag med særstempel. Motivene vil bli offentliggjort på våre hjemmesider, når de er bestemt.

Forholdene vil bli lagt til rette for at handlere kan ha egne stands for kjøp/salg av samlerobjekter. Mer informasjon om dette vil finnes på FILOS 2021 sine hjemmesider.

Velkommen til Oslo og FILOS 2021, torsdag 30 september, fredag 1 oktober og lørdag 2 oktober.

Med vennlig hilsen Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb
Påmelding via post(last ned skjema her).

Skjema for nasjonal

Skjema for regional
Her kan du laste ned reglementer ved å trykke på linkene nedenfor.

Spesialreglement -begrenset nasjonal 2021

Spesialreglement regional 2021

Generelt

Til Filos 2021 har det blitt produsert flere spesielle og unike filatelistiske produkter som tilbys for salg gjennom denne siden. I tillegg vil det bli mulig å handle de fleste produkter under selve utstillingen. Men for å være sikker anbefaler vi at du skaffer deg produktet allerede nå. Har du spørsmål, vennligst send e-post til sentrumfk@gmail.com.

Handle Fra Norge

Dersom du bestiller produkter til en addresse i Norge,vennligst følg de beskrevne instruksjonene:

  • Regn ut hvor mye de objektene du vil kjøpe blir kostende totalt. I tillegg til kjøpesummen for objektene må du inkludere kr. 30,- som dekker porto og pakking.
  • Send oversikten til e-post: sentrumfk@gmail.com.
  • Husk og inkluder fullt navn samt korrekt adresse i e-posten slik at objektene kommer fram

Pris 60kr

pris 30kr pris 30kr pris 60kr

Kort/brev uten PF, pris 30kr