Klubben skifter møtelokale fra 22. januar 2024

Etter tilnærmet en mannsalder på Schafteløkken har styret besluttet å skifte møtelokale.  Nytt møtested er:

 Skøytemuseet, Middelthuns gate 26, 0350 Oslo.

Det ligger like inn til Frognerparken. Flere av dere vil huske at sommermøtet 2022 var lagt hit. Museet har også et møterom og heretter leier vi det de aktuelle dager.

Det er gode offentlige kommunikasjoner og også tilbud om parkering i gangavstand. Aktuell offentlg kommunikasjon er 20-bussen og trikken, som begge går i Kirkeveien; samt T-banestasjon Majorstua. Derfra er det et par kvartaler med gange til Skøytemuseet. 

Det er parkeringsplass like ovenfor museet (ca 100 meters gange). Det er betalingsparkering frem til kl 2000, men hvor er det ikke det når en befinner seg innenfor Ring 2. Parkeringen har soner for ladestasjon elbil, parkering av leiebiler samt plasser for oss som fortsatt kjører fossilbil. 

Se også kart nedenfor.

Velkommen til nytt møtelokale 22. januar