Auksjon 4 mars 2024 kl 19:00


Alle bud til auksjonen må være levert innen mandag 4 mars kl. 17:00. Bud kan gis pr mail til auksjonofk@gmail.com. Etter kl. 17:00 mottas ikke bud. Ved like bud, vinner det bud som er levert først! Ellers følges de vanlige auksjonsbetingelser. Oppgjør via VIPPS eller bank.


Visning av objektene på auksjonsdagen fra kl 18:00 på Skøytemuseet, Middelthunsgate 26.
Utlevering av objekter skjer på auksjonsdagen evnt sendt ut i løpet av uken.


NB! Vi tar forbehold om evt. skrivefeil.


Nr.

Bilder

Status

Beskrivelse

Verdi

Utrop

1

xx

Norge NK 110 - 113 4-blokk Kong Haakon VII

500

75

2

xx

Norge NK 110 - 113 4-blokk Kong Haakon VII

330

80

3

xx

Norge NK 155 Luftpost I i par, type II

160

40

4

xx

Norge NK 163,164,166 og 168 portoprovisorier i 4-blokker

200

40

5

xx

Norge NK 177-80 2 serier

750

120

6

FDC

Norge NK 185 Bjørnson, 4-blokk

240

7

xx

Norge NK 193 - 196 Nansen I sett med

4 eksemplarer av hvert merke

860

130

8

xx

Norge NK 230-32, Kroneløve 4-blokk

484

80

9

xx

Norge NK 233 - 236 Nansen II sett med 4 blokk

256

50

10

xx

Norge NK 259 - 260 Den Norske Legion og Universitet 100 år, to stk av hvert merke

800

120

11

o

Norge NK 274-76 V-merker 4 blokker

380

60

12

xx

Norge NK 350-58, Krone Haakon, løve III

687

100

13

xx

Norge, postfrisk, Postjubileum 1947, NK 359-369, 5 sett, 4-blokk + singel serie

750

50

14

xx

Norge NK 407 - 409 OL Oslo 1952 4 blokk, komplett serie

340

50

15

xx

Norge NK 428 - 430 Norwex 4 blokk

600

80

16

xx

Norge NK 223-224, 311-313, 415-417,

44-/447 Nordkapp II,III,IV,V. Set med

4 blokker av alle merkene

1600

150

17

xx

Norge 7 komplette postfriske serier av Kong Haakon samt et brev med øreverdier.

50

18

xx

Norge lot med Kong Haakon VII, sett med 2 stk av hver. NK 394-395,397-403,432-434,436-438

810

90

19

xx

Norge innstikkskort med Løve III,

NK 355,357,358

390

30

20

xx

Norge lot med Kong Olav V øre verdier,

4 eksemplarer av hvert merke.

NK 455,457,459-468

1032

100

21

xx

Norge lot med Kong Olav kroneverdier 2 stk av hvert merke. NK 469-473

644

80

22

o

Norge NK 1483-1484 Nordia 2002 i 8 blokk (evnt 2*3 lux stemplet Oslo 10-1082

50

23

o

Norge plansje med pent stemplede merker, noen lux.

25

24

FDC

Norge Nordkapp IV (1stk) og Nordkapp V (2stk)

305

30

25

FDC

Norge Kong Haakon 35 og 65 øre, to forskjellige

300

30

26

FDC

Norge Norwex og Norske Jernbanen 100 år

225

25

27

FDC

Norge Bruksmerker 30 øre og 60 øre, datert 9-11-1964

250

25

28

FDC

Norge Arne Garborg 1 stk) og Kirkejubileet (2 stk) et med vignett Harstad Fargehandel

320

30

29

FDC

Norge, Lykkebrev talong 3 på brev, stemplet 1ste dag 16-6-64

125

50

30

Brev

Norge Lykkebrev talong 3 på brev

125

40

31

Brev

Norge Lykkebrevet Oslo 16-6-64

125

25

32

Samling

Norge Samling postjubileum 1947, NK 359 - 364, postfrisk serie, FDC, samt 50 brev/kort med frimerker fra serien. Alt i Leuchtturm

album med kassett. MÅ SEES!

Høy

1300

33

FDC/Brev

Norge lot med hundrevis av brev, FDC

100

34

Div

Norge 15 minneblokker i perioden 1961 - 1985 samt en mappe med "rotnorske tegneserier - Stomperud)

50

35

Div

Norge liten lot med brev og kort, nytrykk bypost Bergen, pluss et pacuebot

50

36

Årssett

Norge 9 årsett fra 1976 - 1984, pålydende 435

615

50

37

Kort/brev

Norge - kort med NK 117 og 176, stemplet Trondhjem 1933 + brev med T8bx10 stemplet Kragerø

100

38

Brev

Norge - 6 frimerkeløse brev fra 1855-1870 tallet, Moss x 4, Fredriksstad og Rakkestad

100

39

Brev

Norge Frimerkeløst brev fra Gran 13-1-1872 , mottaksstemplet Jevnager 16-1-1872

30

40

o

Norge Plastboks med vaskede merker, flere tusen

50

41

Kort

Norge 2 kortmapper fra Mittet Co, Norgeshistorie og Norges kongehus

30

42

xx

Norge stor lot postfrisk i tre innstikksbøker, noen bedre, fem årsett 1976 -78, 1984, 1992. noen hefter og miniatyrark følger med

Høy

400

43

xx/o

Norge sigareske med diverse blokker og løse merker pluss eske med vaskede NK 941

100

44

o

Norge pose med klipp, nyere merker, mange pene stempler

50

45

o

Norge fire innstikksark med klipp, fra før og etter 2ndre verdenskrig, flere schweitserstempler, interessant

50

46

o

Norge lot med T-stempler

50

47

o

Norge Prisliste 1931 fra Olaf Halvorsen

25

48

Brev

Norge 7 brev med ATM - merker

25

49

Brev

Norge Diverse posthorn Antikva utgave

25

50

Kort

Norge liten lot med diverse kort, følgebrev og merker

50

51

Stempler

Norge Motivstempler, Bodø landsleir 1964 på klipp, Trondheim Kirkenes på kort

25

52

Brev

Norge to brev med posthornmerker, Kristiania Filatelistklubb

50

53

Brev/FDC

Norge Brevlot, 7 stk med diverse bl.a. Nordkapp III FDC, Hålogaland

100

54

o

Danmark Innstikkskort med to-fargede (7stk), Våpentype - store hjørnetall AFA 34b,35B,36b,37,38,39, 2 provisorier AFA 40/41

ca DKK 500

50

55

o

Danmark Bølgelinjetype 1905-06/12 AFA 42-46 (15 ØRE BRUNLILLA), 64-66

ca DKK 350

30

56

o

Danmark Innstikkskort med Chr IX AFA 47-53, Frederik VIII AFA 54-*X AFA 68-76,m

ca DKK 2000

150

57

o

Danmark Innstikkskort med Genforeningsmerker1920/21 og en del provisorier, variabel kvalitet, defekt ikke medtatt

ca DKK 400

20

58

o

Danmark Chr IX, Fredrik VIII, diverse merker

120

59

xx

Danmark AFA 112 - 116, 1920 Gjenforeningsmerker

DKK 1300

150

60

xx

Danmark AFA 120/121, 1921 Røde Kors Provisorier

DKK 780

80

61

o

Danmark AFA 132-143 enkeltmerker, Postvesenets 300 års jubileum

DKK 720

40

62

xx

Danmark AFA 132-143 postfrisk 4-blokk, Postvesenets 300 års jubileum

DKK 1650

80

63

o, x

Danmark Schaubeck albumsider samt løse merker på innstikkskort i perioden ca 1930 -1975, ser rimelig komplett ut på hovednumre

100

64

xx

Danmark postfrisk samling på Lindner innstikks albumsider i perioden ca 1975 -1993, ser rimelig komplett ut på hovednumre, pålydende ca DKK 1550

300

65

Brev

Danmark Helpost 2 francobrev

30

66

Brev

Danmark Helpost francobrev - 10 øre påklistret automatmerket AFA 79 og 98 sendt fra København til Basel i Sveits

DKK 500

50

67

Årbok

Danmark årbok 1992

40

68

xx

Danmark plansje med julemerker i perioden 1912 - 1979 pent oppsatt etter årstall (noen dubletter), helark fra 1959 (50 merker)

50

69

xx

Danmark Diverse utgivelser knyttet til Hafnia 76 - med blant annet frimerkeblokkene I ,II og III (xx) samt postfrisk 1983 - 1985 på ark med lommer

75

70

o

Danmark Avisport nr 1 - 10

DKK 1135

100

71

o

Danmark to innstikkskort med portomerker AFA nr 9-32

DKK 1429

150

72

xx

Færøyene postfrisk samling på Lindner innstikksark fra 1977 - 1999, ser komplett ut, AFA 2018 ca verdi

DKK 5700

250

73

xx

Dansk Vestindia nytrykk, 6 helark, tofargede Cent merker utgitt ifm 60 årsjubileet av USAs overdragelse fra Danmark

50

74

o

Grønland samling på shaubeck ark med lommer 1938-1987

50

75

o

Sverige våpentype 2, Facit 8, 100 stk

ca SEK 1800

50

76

o

Sverige Lot med masse lille rigsvåpen, våpen og høyverdier

100

77

o

Sverige Kong Oscar 2, Facit 39/45 ?? Massevare i pose

50

78

o

Sverige tre ark med bandmerker, diverse trykk og vannmerker, delvis kategorisert, interessant.

50

79

o

Sverige diverse merker i IB, album og ark

100

80

XX/o

Sverige stemplet / postfrisk samling i SAFE album med innstikksark med 5 våpen 2, overtrykk Facit 51 flere varianter, postfrisk etter1936 frem til 1999, mange sammentrykk, noe tjeneste, feltpost og løsen Album med Innstikksark, for det meste postfrisk frem 1999

Meget høy verdi

1750

81

o/x/xx

Sverige samling på Schaubeck fortrykksark uten lommer, flere gode serier / merker, bl a lokalmerker 1sk og 3 øre, serie 1858 komplett, AFA 18, AFA 35,36,37 (x), verdi av merker 1858 - ladstorm I og II etter AFA 2014 ca 20 000. Øvrige merker delvis ikke prisvurdert, men mange flere gode merker. Merker frem til 1965. Flott grunnsamling

meget høy > 20 000

1500

82

Årssett

Sverige 8 årsett, 1972,73,74,75,76,,78,79,81

5000

250

83

o

Sverige Innstikkskort Facit Special 151 c, b, bz, 15 merker

30

84

o

Sverige Innstikkskort med ringtype, 25 merker

ca SEK 2500

75

85

o

Sverige Diverse verdens postkongress 1924, to serier

ca SEK 3710

125

86

o

Sverige Landstorm I og III

ca SEK 865

50

87

o

Sverige Hovedsakelig Landstorm III

25

88

o,x

Sverige Gustav V 1921 - 1936, 7 stk

25

89

o

Sverige Pothuset 1923 - 2 stk, Luftpost - 6 stk, 1920, Lutzen 1932, Postverket 1936

75

90

xx/x

Sverige Riksdagen 1935 FACIT nr 240-45

25

91

o

Sverige Innstikkskort FACIT nr 318 BC + CB, 2 par

SEK 700

50

92

o,xx

Sverige tre utvalgshefter med stemplede og postfriske merker

50

93

xx

Sverige 9 hefter, perioden 1984 - 1990

SEK 874

50

94

Brev/kort

Sverige 26 brev/kort, etterkrigsmerker

50

95

FDC

Island Universitet 1938, Facit 237 - 239

450

50

96

FDC

Island Snorre 1941, Facit 265-267 og Norden 1956, Facit 346-47

675

50

97

o

Island boks med løse merker

50

98

o

Finland posearkiv i liten boks

25

99

o

Finland pose med 36 gamle bunter medfølger et følgebrev og fransk brev stemplet 1873

25

100

o/x/xx

Finland samling i Lindner album på hvite innstikksark, fra slangemerker

Meget høy

1500

101

o

England AFA 33 / 34 Dr Victoria 1867 to shilling merker, 1sh med perfins pent eksemplar, 2sh er et lux merke +75% iht SG katalog

ca NOK 3000

500

102

o

England Innstikkskort med eldre engelske merker: Dr Victoria lot med AFA 3, 8, 8B, 11B, 16 til dels gode merker

ca NOK 3000

300

103

0

England Innstikkskort med eldre engelske merker: AFA 19, 24,38,41,46 (1 sh), lot ok merker

ca NOK 5500

500

104

o

England Dr Victoria 1883/84: 6d, AFA # 79/SG # 194 OK merke, noe tungt stemplet

ca NOK 1800

100

105

o

England Dr Victoria AFA # 82/SG # 175 normalt merke, AFA # 83/SG #176 sh lux stemplet, meget pent stemplet Picadelly B.O.

ca NOK 2000

200

106

o

England Innstikkskort med eldre merker i perioden ca 1870 - 1890

ca NOK 6600

600

107

o

England Innstikkskort med eldre merker Dr Victoria 1887- 1892 AFA # 86-97, 101,

ca NOK 2500

150

108

o

England Albumark med kong Edward VII 1902 AFA 102-114, samt flere senere fr 2010/11 utgaver, totalt 37 merker.

ca NOK 3900

200

109

o

England Albumark 2 stk med kong George V 1912 - 1926 fra AFA 127, flere varianter/vannmerke utgaver, totalt 48 merker.

ca NOK 2200

150

110

o

England Sjøhest AFA 181 5sh, 2 pene merker

ca NOK 1200

100

111

o

England Albumark med IX verenspostkongress, Kong Georg V, Seahorses AFA 180/181

NOK 1700

100

112

o/xx

England 7 albumark med merker i perioden 1935 til 1958, flere gode høyverdier med Kong Georg VI, inkl en del regionale merker

ca NOK 2500

150

113

o

England Dr Elizabeth 1952 til 1968 5 albumark med katalogoserte dronninghoder mht vannmerkeplassering, typer, grafittstriper, fosfor etc. sjeldent utrop av denne type

ca NOK 1000

100

114

xx/o

England lot postfriske og stemplede merker i skoeske

250

115

o

England 1d 1854-7, SG ?, perf 16, small crown, inverted watermark, good used "Liverpool nr 466 spoon cancel.

100

116

o

England SG 53, innstikkskort med ca 50 delvis pent stemplet, samt et par andre, SG 142 og Cape of Good Hope (parstykke half penny)

ca DKK 5000

200

117

xx

England 3 innstikkskort med nyere Elizabeth 2

50

118

Brev

Guernsey Nr 1, Konvolutt stemplet 1941, 1/2 P grønn med stukken kant

20

50

119

Brev/FDC

Hellas 33 konvolutter med særstempler og FDC

25

120

xx

Italia AFA 716-17, Radiokongress 1950

1300

200

121

xx

Italia AFA 614-35

3700

500

122

xx

Italia, AFA 697-703, diverse 1949

1025

150

123

**

Spania postfrisk San Francisco Javier, Edifil 1118

60

50

124

xx

Monaco - 7 postfriske miniark, Europamerker

331

200

125

Brev

Nederland 19 brev first flight - Lufthansa

40

126

o/xx

Polen samling i A4 perm i perioden 1962 - 1994 delvis på fortrykksark

75

127

xx

San Marino AFA 401-19

3000

300

128

**

Spania postfrisk serie fra Goya utstillingen i Sevilla 1930, Edifil 499-516

80

75

129

Brev

Spania Leuhtturm album i kassett, samling med 80 sensurbrev hovedsakelig fra borgerkrigen 1936-1939, noe montert løst

2000

130

Brev

Sveits 10 brev med FN Spesilastempler i perioden 1959 - 62

25

131

o

Sveits samling i 2 stk IB 16 pluss noen AV instikksark med mange eldre gode merker, god spredning, verdi etter SG

ca 29000

2000

132

o/xx

Tsjekoslovakia AFA 261 Sjeldent merke kun brukt 1 dag - topp kvalitet

DKK 1150

75

133

Brev

Tyskland, brev, to brev sendt til Norge 1946, et med sensur

40

134

o

Vest-Tyskland, stemplet 5 merker fra 1952, Michel 150, 153, 155, 158 og 159

144

100

135

o

Vest-Tyskland, stemplet, Helter der Menschheit I, Michel 118-20 + Bach dødsdag Michel 121

198

100

136

o,x

Tyske rike Hindenburg 80 øre, Michel 403-06, Nurnburgrennen Michel 695-97

100

137

o/x/xx

Tyskland, Tyske Rike og BDR samling i Lindner perm fra 1872 - 2000. Bra

Meget høy

2000

138

o

Tyskland - BDR + Deutchland, to sigaresker med tusenvis av merker, gode stempler

250

139

xx

Tyske Rike Postfrisk samling i Leuchttrum album med klemmelommer 1933 -1945. Tynn i starten bra på slutten, fin startsamling. Flere miniark

1500

1000

140

xx/o

Tyskland tre merker fra Reich Michel nr 178 10 pf Siffer, Bundes Michel nr 166 postfrisk Liebrig 150 Jahre, Bundes Michel 171-72 Ifraba 1953

335

250

141

o

Tyskland og Berlin, plasteske med vaskede merker

50

142

Tyskland lot album med diverse erstedagsblatter 143 stk pluss fem spesialmapper fra 1974 og fremover

100

143

o

Tyskland, Bundes Michel 200-203, kjente personer

65

75

144

o

Tyskland samling i DAVO album 1872 - 1937, inkl tjeneste, noen miniark

ca € 300

250

145

o, xx

Øst-Tyskland Innstikksbok samt innstikksark og noen postfriske helark (10 stk)

250

146

xx

Europa - CEPT fra 60 tallet frem til 1975, noen få med hengselrest

250

147

xx/o

Libya liten samling på ark i perioden 1952 - 1970, hovedsakelig stemplet

50

148

o/xx

USA IB med noe Tyskland, mange merker, funnmuligheter??

150

149

o

USA metalleske med vaskede merker

50

150

o

FN 2 innstikksark , diversse poser og klipp, flaggserie obsevert

75

151

o/xx

Verden 32s IB med merker fra Europa og verden, mye Sveits, England, må ses

250

152

Verden omslag med diverse helark

50

153

o

Verden konfekteske med diverse motivmerker, uåpnede mapper) pluss litt UN flaggserie

50

154

Brev

Verden lot med brev

50

155

Verden fire FN brev, indisk statsdannelse, US FDC on the moon, UEFA euro 2004 i Portugal

50

156

o

Diverse, Belgisk Kongo, Vest Berlin, Nederlandsk kolonier

25

157

Litt

Katalog Michel 2017 Bind 2 Sydvest Europa

25

158

Litt

Katalog Michel 2015/16 Bind 4 Sydøst Europa

25

159

Litt

Katalog Michel 2015/16 Bind 5 Nord Europa

25

OBS Vi forlater Schafteløkken og møtes i nye lokaler hos Skøytemuseet i Middelthunsgaten 26