Auksjon 21 november 2022 kl 19:00

Alle bud til auksjonen må være levert innen mandag 21 november kl. 17:00. Bud kan gis pr mail til auksjonofk@gmail.com.
Etter kl. 17:00 mottas ikke bud. Ved like bud, vinner det bud som er levert først!Ellers følges de vanlige auksjonsbetingelser.
Oppgjør via VIPPS eller bank.

Visning av objektene på auksjonsdagen fra kl 18:00 på Schafteløkken.


Utlevering av objekter skjer på auksjonsdagen, evt. sendt ut i løpet av uken.

NB! Vi tar forbehold om evt skrivefeil.

Nr.

Bilder

Status

Beskrivelse

Verdi

Utrop

1

o

Norge Lot NK 43 (for det meste) 10 øre 100 stk, bra samling

150

2

o

Norge Lot NK 61 5 øre ca 300 stk,

litt varierende kvalitet

75

3

o

Norge Lot NK 77, for det meste NK77 II,

ca 300mrk

75

4

o

Norge Lot NK 99 5 øre ca 300 stk

75

5

xx

Norge NK 155 I og II, Luftpost I Boktrykk

730

80

6

o

Norge, NK 164+170 med variant "nedbøyd t"

30

7

o

Norge, NK 164, Provisorie satt opp på ark med 4 vannmerkestillinger

50

8

**

Norge, NK 177-180, Hellig Olav

377

50

9

**

Norge, NK 181-183, Nordkapp I

815

100

10

**

Norge, NK 393-403, Kong Haakon VII

280

30

11

xx

Norge, NK 425-430, Norske Frimerker 100 år, Norwex 1955 overtrykk 1955, 2 komplette sett.

300

30

12

**

Norge, NK 441-42 i postfrisk 16-blokk

384

50

13

**

Norge, NK 453-468, komplett serie

276

30

14

xx

Norge, NK 469 - 473, Kong Olav V 2 komplette sett

640

50

15

xx

Norge, NK 483 - 483, Flyktningehjelp 4 sett, derav 1 fireblokk

360

40

16

xx

Norge, 64 s IB med postfriske merker fra eldre frem til 2004, til dels komplette årganger fra midt 1950 og fremover. Pålydende ca 8500

Meget høy

2000

17

**

Norge, 4 komplett Nordkapp II, III, IV og V serie

403

50

18

**

Norge, 2 komplette serier av Haakon VII og Kronemerker Løve

195

25

19

**

Norge, 8 merker av Løve II

169

25

20

o

Norge Stempelvarianter, "Lillenammer" og "Lergen"

50

21

xx

Norge Frimerkehefte, FH-18 (?) "Postverket" rødt omslag, men falmet

50

22

o

Norge Kronet posthorn, stempler fra Finnmark, Håkaunet, Anndalsvåg, totalt ni merker

50

23

Brev

Norge Verdibrev Stemplet Christiania 2IV00

100

24

Kort

Norge Brevkort Verdenspostforeningen stemplet 7 juni 1907 sendt til Oscarsborg

50

25

Album xx

Norge OL Lillehammer 1994, 2 bind utgitt av Olympisk Samlerservice

3000

50

26

Kort

Norge Liten Eske med julekort, interessante og morsomme, ca 120 stk

150

27

Brevkort/brev

Norge Eske med brevkort og brev, mange hundre, nyere etter krigen, god variasjon

50

28

Brevkort

Norge Bunke med brevkort ca 80 stk fra 1880 og fremover

150

29

xx

Norge Innstikkskort med nyere norske merker, ca 70 stk

50

30

xx

Norge Diverse postfriske merker fra 1910 - 1940

1200

250

31

xx

Norge Diverse tjeneste / Off Sak Boktrykk

1300

250

32

o

Norge A5 IB med merkr, verdien ligger på de første sidene (1929/30 årene), ellers ordinært

100

33

Brev

Norge norsk feltpost, 11 FN Brev stemplet FN styrken i Libanon

40

34

o

Norge, 13 stk gjennomhullinger

75

35

**

Norge, arkmappe med diverse helark 19 stk

3500

350

36

**

Norge, Frimerkårene 1946-49, postfrisk i Postens mapper

938

100

37

**

Norge, Frimerkeårene 1950-54, postfrisk i Postens mapper

729

75

38

**

Norge, Frimerkeårene 1955-59, postfrisk i Postens mapper

878

100

39

**

Norge, plastlomme med diverse julemerker, postfriske

25

40

Brev

Norge Lykkebrev, talong på brev

50

41

Rekv

Norge Album med Leuchtturm blader med lommer fra 2000 - 2008, noen merker inkludert ikke medregnet

50

42

Brev

Norge Polkort med NK 75

400

43

Brev

Norge, brev stemplet Deutsches Dienspostamt 03.11.44. Portofri sak sendt til Bergen

75

44

Brev

Norge, 3 luftpostbrev stemplet 1929, 1965 og 1970. 2 førsteflygninger

100

45

Brev/Klipp

Norge, Feltpost 100 på et brev og 3 klipp (100 = Afghanistan)

25

46

Brev/Kort

Norge Lot med 14 brev/kort, alle med provisoriemerker, NK 374, 375, 410 og 413

100

47

Kort og brev

Norge / Verden, mange hundre, god variasjon

50

48

o

Danmark AFA 15, antagelig kamtakking

DKKK 1600

70

49

o

Danmark, 24 defekte skillingsmerker mellom 1-19

50

50

o

Danmark, AFA 16-20, 28 defekte skillingsmerker

50

51

x

Danmark Diverse ustemplede merker inkl AFA 75-76, 47 - 53

150

52

xx

Danmark Lot med postfrisk merker, mange blokker, bl a enkeltmerker AFA 112 - 116,

175

53

x

Danmark Komplett serie Chr X 60 årsdag, postfrisk med hengselrester, AFA nr 186 - 195

ca DKK 900

50

54

x

Danmark 3 komplette serier AFA 223-228, 236-238, 239-242

Dkk 443

30

55

o/xx

Danmark inkl noe Sverige 2 utvalgshefter

150

56

o

Danmark liten lot med mange merker, eldre god spredning

100

57

o

Danmark lot med eldre merker, utvalgshefter 5 stk

400

58

x

Danmark Postfærge PF-7 - 50 øre grå

Dkk 1500

125

59

Fragtbrev

Danmark, 7 fraktbrev med frimerker Postfærge, til Fanø

100

60

o

Danmark, Avisporto 1-10

1135

150

61

o

Norge, 63 forskjellige parkt/lux stemplede merker

75

62

xx

Færøyene Innstikksark med postfriske merker fra starten til 1990

25

63

Litt

Danmark, Sava-varianter, serie 1-2 for oppsett av varianter

50

64

Litt

Grønland, Pakkeporto nytrykk, serie 1-4

590

100

65

o//x/xx

Island 5 innstikksark med gammelt og nytt

250

66

o

Island Utvalgshefte med godt utvalg

250

67

FDC

Island 7 FDC 1950/60 tallet

25

68

o/x/xx

Island Lot med tidligere usolgte merker.

ca Dkk 7000

200

69

o

Finland dublettsamling i 64s IB, frem til ca 1960, pluss en del blokker fra Danmark delvis postfriske

75

70

o

Finland 36 gamle bunter med løvemerker fra ca 1920 tallet

75

71

o

Finland to album med brev og dublettsamling, må gjennomgås

150

72

BS

Finland noen finske brevstykker med spesielle stempler

25

73

Hefte

Finland postfriske hefter fra OL 1952

SKR 900

50

74

Hefte

Finland postfriske hefter fra 1972 - 2019

Dkr 1425

50

75

o

Sverige, Facit 318, to par

700

100

76

o/xx

Sverige / Danmark Diverse postfriske merker og stemplede samt noen danske merker og brev

75

77

Brev

Sverige To esker med diverse brev og kort

250

78

Lot

Sverige Eske med mange samlinger, IB, dubletter, tusenvis av merker, totalt 10 enheter, må hentes i salen

Høy

750

79

xx

Sverige postfrisk, hefter, blokker og merker

150

80

o

Sverige / Finland 2 16s IB med diverse merker

50

81

o

Sverige 6 Innstikkskort med Ringtype, ser ut til primært å være 1872 utgaven

Høy

300

82

o

Sverige Eske med posearkiv og bumke med merke satt opp på ark

200

83

xx

Sverige Bunke med helark, tidlig 1900

ca Skr 15000

100

84

Div

Norden, ringperm med frimerker, brev, kort og stempler med motiv eller tilknytning til Tordenskiold

500

85

FDC

Norden (Færøyene, Finland, Sverige) nyere fra ca 1974

Høy

75

86

o

England 1penny rød, SG 43/44 to innstikksark med merker fra 1858

400

87

o

England Innstikkskort med Victoria merker, grei kvalitet

50

88

xx

England ca 200 merker fra 1060 - 70 tallet , postfriske med og uten fosfor striper

Høy

150

89

o

England Dr Victoria SG 78 og 97 hhv 5pence og 1sh AFA 2017

1650

200

90

xx

England AFA 162/163 Wmbley utstilling 1925

DKK 800

100

91

Brev

England / Europa Lot med 5 brev, Special Courier Mail + lot med brevkort til Norge

50

92

FDC

England Bunke med engelske FDC, ca 85 stk

100

93

Brevkort

England Bunke med eldre brev og ubrukte kort ca 150 stk

50

94

Brev

Engelske kolonier, bunke med brev, ca 90 stk

100

95

o/x/xx

Engelske kolonier, mange land og områder, også noen andre land, meget variert

300

96

o

Gibraltar 1866 - 89 4 merker, på innstikkskort, AFA 4,10,13,24

1800

200

97

x

Guernsey Serie med krigsutgaver komplett 5 merker fra 1941 - 1044

600

40

98

xx/o

Guernsey Innstikkskort med komplette (7) og MS (7), primært FLORA motiv

900

50

99

Brev

Belgia brev fra Mons til Bruxelles, templet 27-7-62

100

100

Album

Belgia 48 siders IB Dublettsamling

75

101

Brevkort

Belgia / Nederland Feltpost fra 1ste verdenskrig, 10 stk brevkort og 14 stk brev

100

102

xx

Frankrike Postfrisk samling på Leuchtturm ark fra 1972 - 1978

ca DKR 1700

80

103

o

Frankrike, lot med diverse merker og brev (ca 30 stk)

50

104

o/x/xx

Frankrike 64s IB med 17 sider med merker, IB som ny

200

105

o

Franske kolonier 16s IB mange merker, morsom og interessant

100

106

o

Kypros Merker fra 1955 Elizabeth II og 1960 Provisorier inkl høyverdier

900

80

107

o

Kypros samling med eldre og nyere merker på A5 ark

100

108

xx/o

Monaco MOTIV BLOMSTER innstkkskort med noen merker inkl 3 MS

250

25

109

Brev

Nederland, brev fra Rotterdam 1872 til Bern, Sveits

25

110

xx

Portugal Lot med Postfriske miniark (30)stk følger med noen merker fra Østerrike

75

111

xx

Romania, Luftpost 1946 Postfrisk Miniark

20

25

112

o/*

Spania, Diverse merker på ark og innstikkssider, blant annet nr 1, flere utaggede merker

150

113

o

Spania Liten lot med merker på innstikksark og noen FDC

50

114

o

Sveits liten samling på innstikksark, merker og noen brev

50

115

o

Sveits 16s IB med en del dubletter

50

116

xx

Tsjekoslovakia Blokk 13 og 70 Bratislavia 1952 og Praga 88

100

75

117

o

Tyskland, Tyske Zoner Michel 943 - 970, merker er fargegodkjent med attest

709

100

118

o

Tyskland, dubletter, tusenvis

100

119

o

Tyskland dubletter fellesutgaver, noen brev

25

120

xx

Tyskland, Michel 651- 59 komplett serie, vinterhjelp 1937

100

121

xx

Tyskland Michel blokk 4, Brune Bånd

32

30

122

o

Tyske område øvre Schlesien komplett serie, Michel 13 - 25

25

25

123

x/xx

Tyskland Michel blokk 6 og 9, Adolf Hitler

320

350

124

o

Tyskland Michel 19, 28 stk, mange gode stempler

224

250

125

o/x/xx

Tyskland og Østerrike, eldre merker, mye spennende, noe nyere

200

126

o/x/xx

Tyrkia med områder, mange merker, 2 IB (16+32s), for spesialisten

høy

400

127

xx

Ungarn, 16 s IB med 94 postfriske miniark

150

128

FDC

Vatikanstaten, ringperm med over 100 FDC, også av de første gode FDC`ene.

> 1000 Euro

1000

129

xx

CEPT Davo album med lommer fra 1956 - 1980, komplett i perioden, enkeltmerker

400

130

Brev

Europa Rotelott med mange hundre brev, ikke norden

80

131

o/x/xx

Europa 64 s IB diverse Europa, mange merker noen norske skillingsmerker

300

132

xx

Europa Album med diversen postrfriske miniark og noen hwfter

100

133

o

Cap of Good Hope liten lot på innstikkskort

£ 260

250

134

o

Sør-Afrika Samling på egenmonterte ark, god variasjon, men ordinære merker

80

135

o

Israel samling fra 1948-1971, pent oppsatt samling på fortrykksark - primært stemplet

100

136

xx

New Zealand 1960 - Bruksmerker inkl de tre høyverdiene, flott serie

800

50

137

o

Canada SG 227 King George overstemplet med War Tax

1700

200

138

Lot

USA Lot med FDC/brev/album/brev/miniark

50

139

o/x/xx

Amerika Album, IB konvolutt med all verdens merker

300

140

Brev

USA Helpost ca 25 forskjellige

25

141

o/xx

Sør-Amerika Helark og Miniark

50

142

o

Sør-Amerika 64 s IB , diverse land, mange merker, mye interessant

100

143

o

Rotelott med merker fra Korea, tyrkiske lokalpost, Ceylon, Mexico, noe England

100

144

Brev

Verden Eske med diverse brev og kort, noe klipp

75

145

Brev

Verden Brev fra Sør-Amerika Zansibar, Gilbert & Ellis, Cuba og Guernsey

75

146

Album

Gammelt album med noen merker, funnmuligheter variabel kvalitet

75

147

Album

Verden, gammelt album fra århundreskifte t 1800/1900, tynt med merker

25

148

Lot

Verden lot med 5 forskjellig nye og usolgte objekter, merker på albumark og brev. Canada, Australia, Indonesia, Laos, Egypt

100

149

Div

Rotelott med merker fra Frankrike VM i forball, Røde Kors temasamlimg, Tyskland FDC, Japan, Samling motiv fugler, Canada

100

150

Div

Diverse Kasse med diverse albumark og merker

50

151

Div

Diverse Kasse med diverse albumark og merker, ark til Leuchttrum +++

100

152

Div

Europa, eske me diverse merker, brev og kort. Innspiser, mye forskjellig her

50

153

Katalog

Katalog Japan Spesialkatalog

25

154

Katalog

Michel 2012 Europa 7 bind i farger

200

155

Rekv

64 s Innstikksbok Hvite ark- udelt som ny Blå

100

156

Rekv

64 s Innstikksbok Hvite ark- udelt som ny Grønn

100

157

Rekv

64 s Innstikksbok Hvite ark- udelt som ny Grønn

100

158

Rekv

5 stk innstikksbøker à 16 sider, delte sider

50

159

Rotelott

Kasse med usolgt materiale - "hummer og kanari", inkl en del tomme album/IB. Må hentes på auksjonen

100

160

Rotelott

Europa, eske med diverse brev FDC og annet. Må hentes på auksjonen.

50