Auksjon 24 april 2023 kl 19:00

Alle bud til auksjonen må være levert innen mandag 24 april kl. 17:00. Bud kan gis pr mail til auksjonofk@gmail.com.

Etter kl. 17:00 mottas ikke bud. Ved like bud, vinner det bud som er levert først!


Ellers følges de vanlige auksjonsbetingelser. Oppgjør via VIPPS eller bank.

Visning av objektene på auksjonsdagen fra kl 18:00 på Schafteløkken.
Utlevering av objekter skjer på auksjonsdagen evt. sendt ut i løpet av uken.NB! Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.

Nr.

Bilder

Status

Beskrivelse

Verdi

Utrop

1

o

Norge Innstikkskort med 70 stk, 4skilling

200

2

o

Norge Plansje med skilligsmerker alle med større eller mindre feil, lavt utrop

50

3

o

Norge Lot med 300 merker for det meste NK 77 II

50

4

o

Norge Lot med 300 stk NK 99

50

5

o

Norge Lot med klipp og poser, god variasjon

100

6

div

Norge Lot med oppsamling av postfriske merker og kort

50

7

xx

Norge Nordkapp NK 415/17, Norwex NK 428/430

325

50

8

o

Norge 10 klipp eller frimerker med KPH fra Østfold

50

9

o

Norge 4 merker med gjennomhullinger

25

10

0

Norge 49 forskjellige prakt/lux stemplede merker

50

11

o

Norge Treringsstempel på merker, stempel n2 75 og 36

75

12

BS

Norge Diverse klipp med ministempler

25

13

xx

Norge eske med posearkiv med merker fra ca 1969 og nyere, flere serier av hver, en del med marginalnr

Høy

600

14

o

Norge Kronet posthorn Håkaunet, Andalsvåg, totalt ni merker

50

15

Kort

Norge Hjelpestempel "KallaK), datert 17-10-45

50

16

o

Norge Innstikkskort med 52 forskjellige par i god kvalitet

50

17

Brev

Norge 10 stk polarbrev og noen brevstykker

30

18

Brev

Norge Kort og brev med KPH DS Hvaler og M/B Skjærhalden

25

19

Kort

Norge KPH D/S Svinesund på brev til USA sidestemplet Halden 8-2-51

75

20

Kort

Norge KPH Korshavn på Utstyrssvrkort til Skjærhalden

75

21

Kort

Norge KÅH D/S Vesterø på kort sidestemplet Fredrikstad 20-12-44

75

22

Brev/kort

Norge lot med 14 brev/kort alle med provisoriemerker NK 374,375, 410 og 413

50

23

Lot

Norge posearkiv i tre kartotekbokser

200

24

o

Norge Posekartok mange tusen

400

25

o

Norge Posekartotek tjenestemerker

80

26

xx

Norge Tjenestemerker fra nr 1 og fremover

100

27

FDC

Norge To vansklige FDC med Kong Olav øreverdier 25,25,50 øre utgitt 2-7-62 og 40, 60 øre utgitt 12-11-62

1700

150

28

Brev

Norge Verdibrev stemplet Christiania 2IV00

50

29

xx

Norge, arkmappe med diverse helark 19 stk

3500

300

30

o

Danmark 12 stk kvadrater på innstikkskort (med forbehold: AFA nr 1 IIIC (?), nr 3, nr 4, nr7/9)

ca DKK 2000

100

31

o

Danmark 16 IB fra de eldstee og fremover og fremover

100

32

o

Danmark 30 forskjellige merker av Chr X, god kvalitet, AFA 2020

DKK

1 000

100

33

o

Danmark 4 albumark med diverse merker, Våpentype grovtagget 1895Chr IX, Chr X, Provisorier,

125

34

o

Danmark 6 stk Chrisuian IX på innstikkskort

ca DKK 2 000

100

35

Perm

Danmark A4 perm 48 brev/kort, interessant

40

36

xx

Danmark A5 IB med 60 postfriske 4 blokker

DKK 1000

40

37

o

Danmark AFA 67 Centralpostbygningen, kamtakking 12 3/4 Pent stmplet, inkluderer 4 4sk RBS merker (nr 7 og 9)

DKK

1 600

150

38

o

Danmark ca 50stk AFA nr 27 16 øre tofarget, på plansje, ikke sjekket for varianter

70

39

o

Danmark eske med klipp

50

40

o

Danmark Komplett serie av Postvesenets 300 årsjubileum i 1924, AFA 2020

DKK 720

75

41

brev

Danmark Lot med diverse stempler , stjermestempler, særstempler

50

42

Lot

Danmark posarkiv fra tofargede og fremover i kartotekboks, for det meste bruksmerker

50

43

o

Danmark Samling Christion X (38stk)

SEK ca 1700

100

44

o

Færøyene 13 stemplede frimerkehefter

DKK

1 390

100

45

FDC

Færøyene 50 forskjellige FDC i perioden 1978 - 1997

DKK

2 200

50

46

xx

Færøyene 7 potfriske hefter

DKK 944

75

47

Helsak

Færøyene bunke med diverse helsaker /brev, FDC, Maximumskort 1-10 osv)

50

48

Album

Færøyene KABE album med lommer og noen merker stort sett postfrisk

50

49

xx

Færøyene postfrisk samling på Lindner innstikksark AFA 2018 ca verdi

DKK 5700

600

50

Helsak

Grønland 17 maxikort i perioden 1982 - 1992

50

51

Helsak

Grønland Bunke med helsaker (brev, stempelkort, nytrykk , maxikort etc)

50

52

xx

Grønland Pakkeporto AFA nr 9,13,14,15,17,18. AFA 2018 ca verdi

DKK

2 100

250

53

xx

Grønland samling på Lindner innstikks ark fra perioden 1938 - 1999. AFA 2018 ca verdi

DKK 8200

800

54

Album

Island Davo album med lommer noen merker

100

55

xx

Island liten postfrisk lot på innstikkskort AFA nr 123-124 (Luftpost provisorier), 125-127 (Alltinget), 148-149 (Zeppelin). AFA 2018 ca verdi

DKK

2 500

200

56

Brev

Island lot med 8 internasjonale svarkuponger

40

57

xx

Island samling postfrisk på Lindner innstikks ark fra perioden 1937 - 1999 AFA 2017 ca verdi

DKK

11 000

900

58

o

Sverige / Finland tre IB med dubletter, en del eldre, båndmerker, godt utvalg også en god del Finland

100

59

o

Sverige 10 ark pent oppsatt Riksvåpen og Gustav 5, inkl stempler, brev og varianter

150

60

o

Sverige 2 ark med pent oppsatt Ringtype 1872-75, noen penere stempler

50

61

o

Sverige dubletter i IB

50

62

Brev Kort

Sverige eske med brev og kort mye artig

100

63

o

Sverige liten lot med Løsen merkr L11-L19

150

64

Rotelott

Sverige Liten roteott med mange selvstendige objekter, utvalgshefter, vaskede merker,

høy

250

65

o

Sverige lot med Løsen merker L11-L20 fra 1877 - 1882, Tagget 13

ca SEK 800

80

66

o/xx

Sverige Nyere hefter ca 50 stk

200

67

o

Sverige Plansje med Våpentype II nr 9 i nyanser (Tolf øre)

50

68

o

Sverige Posearkiv, albumark, klipp og vaskede merker, flere tusen

200

69

rotelott

Sverige posearkiv, klipp og vasketede merker

200

70

xx

Sverige Samlig med postfriske merker

50

71

o

Sverige Verdens post kongressen 1924 komplett til 1 kr, Verdens postforening 50 år, koplett til i kr minus 80 øre, Facit 2003

SEK 7760

250

72

o

Finland 36 gamle bunter

50

73

o/xx

Finland dubletter i A5 IB

100

74

o

Finland Innstikksark med godt utvalg av slangemerker, noe variernede kvalitet

høy

350

75

o

Finland lot med diverse merker og ark

50

76

UTGÅR

76

x/xx

Finland, liten samling på 5 albumark

250

77

xx

Åland 12 postfrske hefter

DKK 1390

100

78

o

Norden 2 stk IB med mange merker bl. Danmark Tofargede

150

79

Brev

Belgia Brev Mons til Bruxelles 27-7-62

50

80

o

Engelske koloniermerker fra ca 50 forskjellige kolonier

75

81

FDC

England 18 FDC fra 70 -80 årene

35

82

o

England 3 album med diverse også noe gammelt

250

83

Helsak

England Bunke med diverse helsaker, 31 stk, (brev, FC, Postkort etc)

50

84

Kort

England ca 150 stk ubrukte kort og eldre ufrankert postkort /brev

50

85

UTGÅR

86

o

England og Italia, noe Sveits/Øvrig Europa i 32 s IB

100

87

o

England Samling på Shaubeck albumark fra start til ca 1960, med dubletter og montert delvis på egenmonterte ark for å vise platenr, vannmerkestillinger/typer, grafittstriper etc. Må sees. Meget høy verdi. Ikke medtatt vanligste merker, massevare og merker med feil. Basert på AFA 2014.

ca NOK 36 000

3000

88

o

Europa Posearkiv i 4 esker "alle" land

300

89

div

Europa, diverse merker, noen gode miniark, må sees.

150

90

xx

Frankrike 11 komplette sett av forutannulerte merker 1977 - 92 , prima kvalitet,

DKK 580

75

91

o

Frankrike 16s IB med med eldre merker

250

92

Brev

Frankrike Brev til Paris 1978

50

93

xx

Frankrike Forutannulerte merker 1992, prima kvalitet, AFA 2971 - 81, TG 13

DKK 950

100

94

o

Hellas 2 album pluss ark, mange store og små Hermeshode med varianter, OL 96 og 06, deiverse nyere

1500

95

FDC

Hellas 61 forskjellige FDC i perioden 1963 - 1980, merkeverdi ca DKK 576

50

96

FDC

Lichtenstein 45 forskjellige FDC i perioden 1963 - 1981

DKK 1300

50

97

Brev

Nederland Brev fra Rotterdam 1872 til Bern i Sveits

25

98

Album

Sovjet / SSSR Presentasjonsmappe over tidligere stater i Sovjetunionen

50

99

o

Spania Lot stemplede merker utagget 262 (45 Euro), Edifil

50

100

xx

Spania Miniark (2stk) Exposicion Filatelica Nacional fra 1958

50

101

o

Spania Portugal " IB /Stor og liten) med eldre Spania, nyere Spania og Portugal, mange miniark

500

102

xx

Tsjekoslaovakia blokk 13 Bratislavia 1952 og blokk 70 Praga 88

50

103

Brev

Tyrkia 33 helsaker

50

104

o

Tyske Rike Innstikkskort med 25 stk Michel # 19

250

200

105

UTGÅR

106

Brev

Tyskland 8 like ubrukete og 10 frankerte postkort (tre eldre fra 1889/1911/1932

50

107

Brev

Tyskland ca 60 stk pene brev til Italia og noe Danmark

25

108

o

Danmark Dubletter pent satt opp i 32s IB , mange tusen, noe Sverige

100

109

Brev

Tyskland Frimerkeløst brev stemplet 16-9-1883 til Aarhus

25

110

o

Tyskland Reich, albumside med tjenestemerker og annet gammelt

300

111

Brev

Tyskland, 32 helpost hvorav 15 stk er bruksbrev fra perioden 1903 . 1931, Se spesielt: Brev med Frihetsklokke II komplett serie, AFA 82-83, datert 22-5-52, AFA DKK 75 for enkeltserie.

100

112

xx

Tyskland, Reich, Halbamtl Flugmarken med attest fra Cornelia Brett

ca € 250

750

113

Brev/kort

Tyskland/Belgia/Nederland feltpost fra 1ste verdenskrig, 10 stk brevkort og 14 stk brev

50

114

xx

Tyske Rike Blokk 9 følger med et ustemplet par

320

300

115

xx/o

Vest-tyskland og okupasjon 16s IB med mange merker, mange interessante merker

400

116

o

Østerrike 21 album, "PIRAL" og en 16s IB med hundrevis av merker de eldste og fremover, interessant

100

117

o

USA 6 album, nyere merker

300

118

o

Korea DPR 9 pent stemplede blokker og miniark

25

119

Lot

Japan posearkiv 1960 2010 i karotekboks, mange merker

100

120

Lot

Verden posearkiv godt utvalg fra hele verden

50

121

o

Verden Shaubeck album fra 1924 med masse merker

300

122

xx/x/o

Motiv Bekjempelse mot Malaria

100

123

o/xx

Motiv OL A5 IB med merker, brev, miniark

100

124

Rekv

Norge Lindner album med lommer inkl kassett

150

125

Rekv

UK Shaubeck fortrykksalbum frem til 1997, uten lommer noen merker

300

126

Rekv

Rekv 3 IB 2st 16s og 1 stk 32s

50

127

Rekv

Rekv 4 IB 2st 16s

50

128

Rekv

Album Leuchtturm perm med kassett ark for hefte

75

129

Rekv

Album Leuchtturm rødt med kassett diverse ark for frimerker og hefter

50

130

Rekv

FDC DAVO album med 53 sider plass til 100 FDC

25

131

Rotelott

Afrika og Asia inkl Indonesia og Japan, Eske

200

132

Rotelott

Eske med diverse merker kort og brev, "Forundringeske"

100

133

Rotelott

Kasse med masser av mindre objekter fra norden, England, Tyskland, noen engelske kolonier osv høyt opprinnelig utrop, sett postfriske merker, utvalgshefter

300

134

Rotelott

Rotelott Samling av tidligere usolgte objekter og nye deriblandt England postfrisk på albumark fra ca 1960 frem til ca 1975, nær komplett inkl. fosforen del motivmerker og spesialkataloger innen flora og diverse annet, Må hentes

300

135

Katalog

Michel Europa helt sett fra 2019 7 bind

400

136

Album

Norden A4 perm med frimerker, brev, kort og stempler med motiv tilknyttet Tordenskiold

300