Tildelinger Anderssen-Dethloff-medaljen

by ofk_admin
Tildelinger Anderssen-Dethloff-medaljen
Photo by Nataliya Vaitkevich on <a href="https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-a-gold-medal-on-a-black-surface-6120394/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

I forbindelse med festmiddagen til FILOS 2021 ble det delt ut 5 Anderssen-Dethloff-medaljer. Utmerkelsen ble innstiftet i 1942 og utdeles av en av Oslo Filatelistklubb oppnevnt komite. Medaljen er klubbens høyeste utmerkelse for forskning etc. og anses også å være det på nasjonalt plan. I følge lovene (§ 2) kan Medaljen tildeles såvel norske som utenlandske filatelister, og skal være en belønning for fremragende ytelser på filateliens område.

Det er tradisjon for utdelinger i klubbens jubileumsår, de siste tildelinger skjedde ifm klubbens 125 års jubileum i 2011. Følgende (alfabetisk rekkefølge) ble tildelt medaljen:

 • Arvid Løhre
 • Odd Arve Kvinnesland
 • Trond Schumacher
 • Georg Størmer
 • John Torstad.

Postal III kan nå bestilles!

by ofk_admin
Postal III kan nå bestilles!

NORGESKATALOGEN POSTAL III
– Ny kraftig forbedret utgave–
Norgeskatalogen Postal ble første gang utgitt i 2011 og andre utgave i 2014. Mot-
takelsen var meget god. Siden 2014 har det kommet fram mange nye forsendelser som
igjen har medført endringer i sjeldenhetsgraderinger for stempler. Det er også kommet
til nye stempeloversikter, Det gjelder to-ringsstempler med tverrbjelke og miniatyrda-
tostempler. De har begge stått i Norgeskatalogen, men er omarbeidet og utvidet.
Av innholdet:

 • Prefrimstempler 1845 – 1855
 • Enringsstempler på nr. 1, 4, 8, 14 og røde merker fra utgave 1872/93
 • 3-rings nummerstempler på skillingsmerker
 • To-ringsstemplene (TL, TH, IIL) 1877 – 1931
 • 3-rings nummerstemplene brukt etter 1883
 • Schweitserstempler med latinske tall i månedsangivelsen 1877-1930
 • Miniatyrdatostemplene
 • Schweitserstempler med arabiske tall i månedsangivelsen 1930-1936
 • Kronet posthorn stempler
 • To-ringsstemplene med tverrbjelker (TA) 1936-1943
 • Post i Butikk
 • Brevregister 1855 – 1909
 • Portotakster 1877 – 2021

  Norgeskatalogen Postal III — 384 sider med opplysninger om
  stempler med sjeldenhetsgraderinger samt brevregister og portotakster.
  Pris kr 425,- portofritt ved levering i Norge. Ved levering utenfor Norge
  tilkommer porto/ekspedisjonsgebyr kr 115,- pr. katalog.

Katalogen kan bestilles her!

Vi prøver noe nytt!

by ofk_admin
Vi prøver noe nytt!

Vi prøver noe nytt!
Dette året har det dessverre vært liten aktivitet i regi av klubben. Mange av vårens møter, samt sommermøtet ble kansellert. Dessverre ser det ut til at høsten også kan bli litt amputert.


Derfor har styret besluttet å prøve noe nytt, som vi kaller salgsdag. Kort fortalt vil vi ha kontoret i Frydenlund gata 14 åpent en dag i uken (onsdager). Her vil det da være mulighet til å stikke innom for en liten prat, samt mulighet for å kjøpe et objekt eller flere. Det vil samtidig være anledning til å låne bøker/kataloger fra biblioteket. Hvis man ønsker er det mulighet for å se på kataloger.


Første salgsdag vil være: Onsdag 26 aug 2020

Trykk her for å komme til hovedsiden og laste ned salgsskjema!

Til klubbene ang. korona viruset.(16.08.2020)

by ofk_admin
Til klubbene ang. korona viruset.(16.08.2020)

Vi følger retningslinjene til FHI og i visse tilfeller kommunelegen på stedet.
Håndvask og minimum 1 meter avstand gjelder alle som er i et forsamlingslokale.
Vedkommende klubb eller arrangør må stå ansvarlig angående registrering av
tilstedeværende.
Medlemmer med underliggende sykdommer og høy alder oppfordres til å bli hjemme
til en eventuell vaksine gjør dette mere trykt å ferdes blant flere.
Husk at dette ikke er over og antagelig noe vi må leve med lenge, flere steder kan
dette blusse opp og nye restriksjoner kan komme. Så hver en klubb er selv ansvarlig
med å følge nøye med på FHI og media om hva som gjelder til enhver tid.


Følg med på gjeldene restriksjoner og bestemmelser ved å bruke følgende link:
https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer


Frank Gilberg, Forbundspresident

Salg av Postal II

by ofk_admin
Salg av Postal II

Salg av katalogen Postal II kan nå bestilles på våre nettsider. Bestillingsskjema finnes under bestilling av Norgeskatalogen, deretter andre kataloger. Pris er 350kr inkl. porto innland og utland. Link til bestillingssiden er også her!