Velkommen til Filos 2021

by ofk_admin
Velkommen til Filos 2021

Last ned innbydelsen som pdf her!

Sommeren er i sin avslutning, og nå går det mot frimerkeutstillinger.
Utstillingen arrangeres torsdag 30. september (åpningstid kl. 15-19), fredag 1. oktober(kl. 11-16) og lørdag 2. oktober (kl. 11 – 16). Lørdag 2. oktober er også Frimerkets dag.


Utstillingslokalet er Majorstuen kirke, Kirkeveien 84, 0364 Oslo. Det er gangavstand fra Majorstuen T-bane stasjon og også stoppested for buss like ved kirken. Posten vil ha egen stand med salg av frimerker og stempling med Frimerkets Dag stempel. Arrangøren har salg av egenproduserte kort, konvolutter og PF`er, alle med motiv av tog. Dovrebanen fyller 100 år i høst, og jernbane er også et tema ifm Filos 2021.


Vi minner også om at det vil være et særstempel for hver dag
– Torsdag – lørdag, utstillingens Filos stempel
– Fredag, særstempel med jernbanemotiv
– Lørdag, særstempel med Frimerkets Dag


I anledning utstillingen arrangeres det kombinert jubileumsmiddag for Oslo Filatelistklubbs 135-års jubileum samt Palmares for utstillingen inkl premieutdeling. Tidspunktet er fredag 1.oktober, kl. 1900. Sted: Thon Hotels Opera, Dronning Eufemias gate 4, rett ved Oslo Sentralstasjon. Prisen er kr 950 per person. I dette inngår 3-retters middag, velkomstdrink, vin
til maten og kaffe.

Påmelding sendes Oslo Filatelistklubb, e-post: ofk1886@gmail.com innen den 15. september 2021.


Hotellet ivaretar lovbestemte regler om Corona restriksjoner, antall plasser begrenses av dette. Vi anbefaler at man er tidlig ute med påmeldingen.
Opplysninger om detaljer i programmet, avbildning stempler, bestilling mv. distribueres på nettsidene til klubbene, se www.oslofilatelistklubb.no og www.sentrumfilatelistklubb.com.


Velkommen til Oslo og FILOS 2021, i dagene torsdag 30.9., fredag 1.10. og lørdag 2.10.!


Med vennlig hilsen
Oslo Filatelistklubb og Sentrum Filatelistklubb

117 views

Postal III kan nå bestilles!

by ofk_admin
Postal III kan nå bestilles!

NORGESKATALOGEN POSTAL III
– Ny kraftig forbedret utgave–
Norgeskatalogen Postal ble første gang utgitt i 2011 og andre utgave i 2014. Mot-
takelsen var meget god. Siden 2014 har det kommet fram mange nye forsendelser som
igjen har medført endringer i sjeldenhetsgraderinger for stempler. Det er også kommet
til nye stempeloversikter, Det gjelder to-ringsstempler med tverrbjelke og miniatyrda-
tostempler. De har begge stått i Norgeskatalogen, men er omarbeidet og utvidet.
Av innholdet:

 • Prefrimstempler 1845 – 1855
 • Enringsstempler på nr. 1, 4, 8, 14 og røde merker fra utgave 1872/93
 • 3-rings nummerstempler på skillingsmerker
 • To-ringsstemplene (TL, TH, IIL) 1877 – 1931
 • 3-rings nummerstemplene brukt etter 1883
 • Schweitserstempler med latinske tall i månedsangivelsen 1877-1930
 • Miniatyrdatostemplene
 • Schweitserstempler med arabiske tall i månedsangivelsen 1930-1936
 • Kronet posthorn stempler
 • To-ringsstemplene med tverrbjelker (TA) 1936-1943
 • Post i Butikk
 • Brevregister 1855 – 1909
 • Portotakster 1877 – 2021

  Norgeskatalogen Postal III — 384 sider med opplysninger om
  stempler med sjeldenhetsgraderinger samt brevregister og portotakster.
  Pris kr 425,- portofritt ved levering i Norge. Ved levering utenfor Norge
  tilkommer porto/ekspedisjonsgebyr kr 115,- pr. katalog.

Katalogen kan bestilles her!

327 views

Brev fra styret

by ofk_admin
Brev fra styret
Photo by Pixabay on <a href="https://www.pexels.com/photo/black-text-on-gray-background-261763/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

Kjære medlem

Et riktig godt nytt år ønskes dere alle! Et annerledes år er tilbakelagt. Aret 2020 rammet både Norge og det internasjonale samfunnet. Restriksjoner på møtevirksomhet og antall tillatte deltakere gav raskt konsekvens. Vi gjennomførle noen møter i årets første måneder, og deretter ble det noen møter tidlig på høsten. Så kom det utvidede restriksjoner på antall
deltakere. Både sommermøte og julemøte måtte avlyses (vårt faste hotell stengte, resultatet gav seg selv for oss). Arsmøtet ble gjennomført 14. september (utsatt fra 30. mars). En auksjon ble gjennomført online, med noe mulighet for gjennomsyn av objektene.

Klubben må selvsagt følge de råd og regler som gis fra regjeringen, samt de lokale regler, som gis av Oslo kommune. Mange av våre medlemmer er i risikogruppen, noe vi skal respektere.

Arets første møte i 2021-sesongen var planlagt til 18. januar, men måtte dessverre avlyses. Videre er det frem til påske planlagt møter i februar (1 ., 8., 15.) og i mars (1 . og 15.), samt årsmøte 22. mars. Det er det eneste sikre at alt er usikkert, og vi kan ikke angi når møtene igjen tar til. Styret planlegger for at lokaler og kortreiste foredragsholdere skal være
tilgjengelig, når det igjen blir anledning. Vi mistenker nok at møter på denne siden av 1. mars er høyst usikre. Vi håper å kunne avholde årsmøtet den 22. mars, men med alle forbehold.

Vår mest oppdaterte informasjon finnes på vår nettside og ikke minst kan du motta mail fra oss. Dersom du ikke er registrert hos oss med din mailadresse, oppfordrer vi sterkt til det. Send mail til ofk1886@gmail.com Din mailadresse benyttes kun til våre utsendelser, og deles ikke med andre.

Styret arbeider med regnskaper for 2020, årsberetning og det som følger med årsmøtet. Planen er at dette som vanlig sendes medlemmene i INFO nr 1 (i mars). Dersom det likevel blir nødvendig å utsette årsmøtet, er alle sakspapirer kjent.

Norsk Filatelistisk Tidsskrift sendes forbundsmedlemmer ihht tilfastsatt plan, fortsatt 8 fyldige utgaver. Vårt eget INFO fortsetter med 4 årlige utgaver. Svein er (når situasjonen tillater) tilstede i Frydenlundgata 14 hver onsdag. Biblioteket – utlån eller gjennomsyn, kan avtales de samme onsdager.

Norgeskatalogen 2020 tilbys fortsatt våre medlemmer. Norgeskatalogen Postal Ill, forventes ca. 1. mars. Denne gangen med et stort antall oppdateringer, i tillegg til 64 nye sider med stem peloversikter etc.

Vi arbeider også med en utstilling i oktober (Frimerkets dag). Her er vi også prisgitt utviklingen, men vi krysser fingre og håper på en utstilling i klubbens 135 driftsår.

Et fortsatt godt frimerkeår ønskes! Vaksineringen er i gang, myndighetene har tro på på bedring. Vi håper situasjonen normaliseres så raskt som mulig, slik at vår møtevirksomhet kan gjenopptas.

Oslo, 20.januar 2021 – fra Styret i Oslo Filatelistklubb

84 views

Vi prøver noe nytt!

by ofk_admin
Vi prøver noe nytt!

Vi prøver noe nytt!
Dette året har det dessverre vært liten aktivitet i regi av klubben. Mange av vårens møter, samt sommermøtet ble kansellert. Dessverre ser det ut til at høsten også kan bli litt amputert.


Derfor har styret besluttet å prøve noe nytt, som vi kaller salgsdag. Kort fortalt vil vi ha kontoret i Frydenlund gata 14 åpent en dag i uken (onsdager). Her vil det da være mulighet til å stikke innom for en liten prat, samt mulighet for å kjøpe et objekt eller flere. Det vil samtidig være anledning til å låne bøker/kataloger fra biblioteket. Hvis man ønsker er det mulighet for å se på kataloger.


Første salgsdag vil være: Onsdag 26 aug 2020

Trykk her for å komme til hovedsiden og laste ned salgsskjema!

117 views

Til klubbene ang. korona viruset.(16.08.2020)

by ofk_admin
Til klubbene ang. korona viruset.(16.08.2020)

Vi følger retningslinjene til FHI og i visse tilfeller kommunelegen på stedet.
Håndvask og minimum 1 meter avstand gjelder alle som er i et forsamlingslokale.
Vedkommende klubb eller arrangør må stå ansvarlig angående registrering av
tilstedeværende.
Medlemmer med underliggende sykdommer og høy alder oppfordres til å bli hjemme
til en eventuell vaksine gjør dette mere trykt å ferdes blant flere.
Husk at dette ikke er over og antagelig noe vi må leve med lenge, flere steder kan
dette blusse opp og nye restriksjoner kan komme. Så hver en klubb er selv ansvarlig
med å følge nøye med på FHI og media om hva som gjelder til enhver tid.


Følg med på gjeldene restriksjoner og bestemmelser ved å bruke følgende link:
https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer


Frank Gilberg, Forbundspresident

53 views

Salg av Postal II

by ofk_admin
Salg av Postal II

Salg av katalogen Postal II kan nå bestilles på våre nettsider. Bestillingsskjema finnes under bestilling av Norgeskatalogen, deretter andre kataloger. Pris er 350kr inkl. porto innland og utland. Link til bestillingssiden er også her!

75 views

Oppdatert informasjon til våre medlemmer

by ofk_admin
Oppdatert informasjon til våre medlemmer

Vi hadde tidligere et lønnlig håp om at situasjonen skulle normaliseres, slik at møteaktiviteten igjen kunne gjenopptas. Styret har vurdert situasjonen og avlyser de 2 neste møtene i april, dvs mandag 20. april og mandag 27. april.

Møter i mai, vi kommer tilbake med endelig beslutning mot slutten av april. Sommermøtet (25. mai) er omtalt i INFO nr 1/2020 og lagt til Skøytemuseet med påfølgende bespisning. Situasjonen for publikumsarrangementer av denne type er underlagt regler både av stat og kommune. Det er bare å konstatere at det hefter usikkerhet ved sommermøtet. Av hensyn både til museet og bespisning kreves påmelding. Vi gir endelig melding også om status for sommermøtet mot slutten av april.

Ordinært årsmøte var planlagt mandag 30. mars, som var tilpasset siste frist ifølge våre lover (dvs innen utløpet av mars). Situasjonen hensyntatt vurderer styret det akseptabelt å utsette årsmøtet til vi igjen kan møtes. Gitt at valgkomiteens forslag vedtas er sammensetningen av styret også uendret. Et alternativ som er vurdert er et nødtiltak, dvs gjennomføre årsmøtet med skriftlig avstemming. Vi avstår fra dette, jfr begrunnelse.

Av andre saker nevnes:

·         Det mottas søknader om medlemskap. Situasjonen tilsier at det vanskelig kan opplyses på medlemsmøte, slik våre lover forutsetter. Styret har valgt medlemsopptak etter en egen vurdering. Mange av de er for oss kjente personer eller vi har andre referanser. Vi trenger alle nye medlemmer og ser det ikke som formålstjenlig at opptak eventuelt må utsettes til høsten.

·         Komite for Norgeskatalogen 2022 er oppnevnt

·         Komite for Norgeskatalogen Postal III er oppnevnt

Fredag 17. april utgis nye frimerker. Skanfil holder sin storauksjon førstkommende helg. Samlerbørsen holder også auksjoner. Det er følgelig mulig å skaffe seg materiale.

Vi ber om forståelse for nødvendig kansellering av møter. Dere møter det samme som meg daglig, butikker og kaffeutsalg har oppsalg om nødvendig avstand mv. Vi er alle tjent med å utvise forsiktighet. Norge som helhet har så langt kommet godt ut av dette. Alt er relativt.

Lev vel og husk vår hobby, godt egnet for innearbeid.

Uavhengig av hva som besluttes for møtene i mai kan opplyses at første møte over sommeren er mandag 7. september (i Frydenlundgata 14). Vårauksjonen ble utsatt og holdes over sommeren (sannsynligvis 28. september).

Styret

70 views

Møter fremover

by ofk_admin
Møter fremover

Klubbens årsmøtet var planlagt avholdt mandag 30. mars. Av kjente årsaker ble det utsatt. Styret ønsker å gjennomføre årsmøtet så raskt det lar seg gjøre, myndighetenes råd hensyntatt. Vi ser på et par datoer i mai, men kan ikke beslutte mer om det pt.

Vårt neste møte er mandag 20.4. (Frydenlundgata) og mandag 27.4. (Schafteløkken: foredrag Jon Klemetsen). Vi har ikke endelig besluttet om disse kan holdes eller må utsettes. I løpet av en ukes tid beslutter vi det. Informasjon sendes medlemmer med kjent mailadresse og for øvrig se våre nettsider.

For mange av våre medlemmer er det muligens roligere dager. Vi oppfordrer alle til å ta frem frimerkene. Det utkom nye frimerker fredag 19. mars og deretter fredag 17. april. Da kommer bla miniark med motiv Postveier.

Det er for tiden mye som kanselleres og utsettes. Arendal fk avlyste sin samlermesse (14.3.) og Grimstad-auksjonen (22.3.) også utsatt. Rådemessen (søndag 29.3.) ble avlyst. Sentrum Fk har avlyst sin samlermesse 23. mai. Postiljonen utsatte sin auksjon førstkommende helg. Kjell Germeten har også utsatt sin auksjon. Skanfil holder auksjon første helgen etter påsken, men kun skriftlige og online bud. Samlerbørsen har skriftlig/online auksjon som starter torsdag 2. april. På det store nivået er London 2020 utsatt til 2022. Det blir forhåpentlig normale tider igjen, og da blir det mange auksjoner og messer.

For vår del ser vi på muligheten for et utadrettet arrangement på Frimerkets dag i oktober.

Med ønske om gode frimerketider!

Styret

46 views
Scroll Up