Oppdatert informasjon til våre medlemmer

by ofk_admin
Oppdatert informasjon til våre medlemmer

Vi hadde tidligere et lønnlig håp om at situasjonen skulle normaliseres, slik at møteaktiviteten igjen kunne gjenopptas. Styret har vurdert situasjonen og avlyser de 2 neste møtene i april, dvs mandag 20. april og mandag 27. april.

Møter i mai, vi kommer tilbake med endelig beslutning mot slutten av april. Sommermøtet (25. mai) er omtalt i INFO nr 1/2020 og lagt til Skøytemuseet med påfølgende bespisning. Situasjonen for publikumsarrangementer av denne type er underlagt regler både av stat og kommune. Det er bare å konstatere at det hefter usikkerhet ved sommermøtet. Av hensyn både til museet og bespisning kreves påmelding. Vi gir endelig melding også om status for sommermøtet mot slutten av april.

Ordinært årsmøte var planlagt mandag 30. mars, som var tilpasset siste frist ifølge våre lover (dvs innen utløpet av mars). Situasjonen hensyntatt vurderer styret det akseptabelt å utsette årsmøtet til vi igjen kan møtes. Gitt at valgkomiteens forslag vedtas er sammensetningen av styret også uendret. Et alternativ som er vurdert er et nødtiltak, dvs gjennomføre årsmøtet med skriftlig avstemming. Vi avstår fra dette, jfr begrunnelse.

Av andre saker nevnes:

·         Det mottas søknader om medlemskap. Situasjonen tilsier at det vanskelig kan opplyses på medlemsmøte, slik våre lover forutsetter. Styret har valgt medlemsopptak etter en egen vurdering. Mange av de er for oss kjente personer eller vi har andre referanser. Vi trenger alle nye medlemmer og ser det ikke som formålstjenlig at opptak eventuelt må utsettes til høsten.

·         Komite for Norgeskatalogen 2022 er oppnevnt

·         Komite for Norgeskatalogen Postal III er oppnevnt

Fredag 17. april utgis nye frimerker. Skanfil holder sin storauksjon førstkommende helg. Samlerbørsen holder også auksjoner. Det er følgelig mulig å skaffe seg materiale.

Vi ber om forståelse for nødvendig kansellering av møter. Dere møter det samme som meg daglig, butikker og kaffeutsalg har oppsalg om nødvendig avstand mv. Vi er alle tjent med å utvise forsiktighet. Norge som helhet har så langt kommet godt ut av dette. Alt er relativt.

Lev vel og husk vår hobby, godt egnet for innearbeid.

Uavhengig av hva som besluttes for møtene i mai kan opplyses at første møte over sommeren er mandag 7. september (i Frydenlundgata 14). Vårauksjonen ble utsatt og holdes over sommeren (sannsynligvis 28. september).

Styret

Møter fremover

by ofk_admin
Møter fremover

Klubbens årsmøtet var planlagt avholdt mandag 30. mars. Av kjente årsaker ble det utsatt. Styret ønsker å gjennomføre årsmøtet så raskt det lar seg gjøre, myndighetenes råd hensyntatt. Vi ser på et par datoer i mai, men kan ikke beslutte mer om det pt.

Vårt neste møte er mandag 20.4. (Frydenlundgata) og mandag 27.4. (Schafteløkken: foredrag Jon Klemetsen). Vi har ikke endelig besluttet om disse kan holdes eller må utsettes. I løpet av en ukes tid beslutter vi det. Informasjon sendes medlemmer med kjent mailadresse og for øvrig se våre nettsider.

For mange av våre medlemmer er det muligens roligere dager. Vi oppfordrer alle til å ta frem frimerkene. Det utkom nye frimerker fredag 19. mars og deretter fredag 17. april. Da kommer bla miniark med motiv Postveier.

Det er for tiden mye som kanselleres og utsettes. Arendal fk avlyste sin samlermesse (14.3.) og Grimstad-auksjonen (22.3.) også utsatt. Rådemessen (søndag 29.3.) ble avlyst. Sentrum Fk har avlyst sin samlermesse 23. mai. Postiljonen utsatte sin auksjon førstkommende helg. Kjell Germeten har også utsatt sin auksjon. Skanfil holder auksjon første helgen etter påsken, men kun skriftlige og online bud. Samlerbørsen har skriftlig/online auksjon som starter torsdag 2. april. På det store nivået er London 2020 utsatt til 2022. Det blir forhåpentlig normale tider igjen, og da blir det mange auksjoner og messer.

For vår del ser vi på muligheten for et utadrettet arrangement på Frimerkets dag i oktober.

Med ønske om gode frimerketider!

Styret

Arrangementer avlyst pga. Koronaviruset

by ofk_admin
Arrangementer avlyst pga. Koronaviruset

Til våre medlemmer – de neste møter kanselleres. Styret i OFK har på bakgrunn av korona besluttet å avlyse alle møter og arrangementer frem til 13.april. Dette gjelder også biblioteket. De medlemmer vi har mailadresse til, får oppdatert informasjon og forøvrig oppfordrer vi å følge med på vår nettside. Hilsen Styret i Oslo Filatelistklubb