OM OSLO FILATELISTKLUBB

Om OFK

Oslo Filatelistklubb er Norges eldste filatelistklubb etablert 11 desember 1886. Siden den gang har klubben gått fra å være den eneste frimerkeklubben i Norge til å være den største og mest toneangivende i landet. Gjennom alle disse år har klubbens medlemmer vært med å påvikre og utvikle vår hobby. OFK har siden 1929 utgitt Norgeskatalogen, en katalog over alle norske frimerker. Klubben har vært med på introdusere frimerkeutstillinger i Norge, utgitt håndbøker og deltatt både nasjonalt, nordisk og internasjonalt filateliarbeid. Klubben har et meget stort bibliotek med mange tusen bøker og blader om det meste innen filatelien, noe som står til disposisjon for alle våre medlemmer. Vi må ikke glemme den sosiale siden ved vår hobby. OFK har medlemsmøte hver mandag, hvorav annen hver gang med et interresant foredrag.

clip-1

Styret og verv

Styret i OFK velges for 1 år om gangen på den årlige generalforsamlingen hvor alle medlemmer har møte- og stemmerett. Generalforsamllingen avHoldes normalt i løpet av mars måned. Valgkomiteen framlegger sine forslag, styret legger fram årsmelding og regnskapsfører går igjennom regnskap – pluss noe mer selvsagt.