Salg av Postal III

Fra mandag 8.februar kan Postal III bestilles fra klubben. Bestillingene vil bli ekspedert så snart katalogene er tilgjengelige fra trykkeriet, ca.1-2 uker.

Katalogen inneholder nye stempeloversikter Miniatyrdatostemplene og To-ringssetmeplene med tverrbjelker er tatt inn i katalogen. Tusenvis av oppdateringer. En viktig katalog for alle frimerkesamlere

Pris kr 425,- portofritt ved levering i Norge. Ved levering utenfor Norge tilkommer proto kr 115,- pr. katalog.

Benytt konto: 0532 27 39860 IBAN: NO4105322739860 BIC/Swift: DNBANOKKXXX

Bestillingsskjema

Ved bestilling til Oslo Filatelistklubb sendes bestillingene ut fortløpende, men forvent at det tar opp mot tre uker fra innbetaling til katalogen er fremme hos mottaker. Katalogen ventes fra trykkeriet i slutten av februar. Vi starter utsendelsen i begynnelsen av mars.

Oslo Filatelistklubb beklager at mange bestillinger ikke kan eff ektueres fordi innbetalings- blankettene ikke er påført fullstendig navn og adresse samt hva bestillingen gjelder.

Vi er av personvernhensyn forhindret fra å innhente kontoopplysninger. Vær derfor nøye med å påføre korrekt navn og adresse!