Salg av frimerker

OFK mottar stadig vekk forespørsler hvordan en skal selge en frimerkesamling. Ofte er dette en samling en har arvet. Den som har arvet samlingen vil kanskje like ofte ikke vite så mye om verken samlingen eller verdien. Mange av de som tar kontakt med OFK ønsker ikke å bli lurt ved at en selger en potensiell dyr og verdifull samling for billig.

Det vil alltid være slik at en som vet masse om et spesialområde og som har brukt lang tid på å opparbeide seg denne kunnskapen, alltid vil ha en fordel ovenfor en som vet lite. Dette gjelder også for frimerker; hvor den som kjenner ”temaet”, vet hva som er sjeldent, vet hvilke merker som er dyre og billige, hvilke stempler som er ”umulige” å finne, hvilke brev det finnes få av og så videre – den personen vil ha denne fordelen. Slik er det og vil være, men du kan selvsagt skaffe deg kunnskap i forkant og lese/studere det du har tenkt å selge. Hvis ikke er en prisgitt ærligheten til den som kjøper – altså at kjøper sier hva samlingen faktisk er verd til selger.

Ikke rot rundt i samlingen

Frimerkesamlere er som regel ordensmennesker og pleier å ha et visst ”system i rotet” som en erfaren samler vil kunne se og vurdere. Dette kan gjøre det lettere å vurdere samlingens verdi, men er samlingen ”rotet til” kan dette altså bli vanskeligere. Gode objekter som kan øke verdivurderingen kan ha blitt uforvarende gjemt og bli oversett ved et gjennomsyn.

For all del unngå å klippe merker av brev og postkort. Spesielt eldre merker er langt dyrere og ettertraktet dersom de sitter på brev eller kort. Det gjelder for eksempel på samtlige krigsmerker.

Selv om du skaffer deg en katalog og summerer samtlige verdier som merkene dine har, trenger ikke dette å gi et riktig bilde av markedsverdien på samlingen. Prisene i Handlerkatalogen for eksempel er prisene som frimerkeforhandlere opererer etter, ofte med rabatter. I tillegg er prisene oppgitt for merker i normalkvalitet, og markedsverdien varierer selvsagt med kvaliteten. Men katalogpriser gir selvsagt en pekepinn på hva du sitter med av verdier.

Nyere ubrukte merker

Med nyere merker menes merker utgitt etter 1960, ulike samlemapper, årssett, førstedagsbrev, julefrimerker og andre nyere utgivelser. Slike produkter finnes som regel med høye produksjonstall, og selv om katalogverdien er høy, vil ofte markedet ikke betale særlig for slikt materiale.

Enkelte ting kan til og med selges særdeles lavt, hvis du i det hele tatt får solgt tingene. For nyere ubrukte merker vil faktisk ofte det beste være å bruke de som porto. Det finnes også de som kjøper opp ubrukte merker uten å være villig til å betale full pris for merkene.

Selge samlinger med gamle frimerker

Det finnes enkelte rettesnorer du kan følge:

  • Du summer katalogverdien for alle merker som har en katalogverdi på mer enn kr. 50,-
  • Alle disse merkene skal være i orden – det vil si rene, med alle tagger eller hvis de er utakkede med rand rundt om merket, uten rifter eller flekker osv. Merkene som ikke er i orden skal du vurdere til 0,- kr.
  • En samlede katalogverdi kan tjene som utgangspunkt for en vurdert salgspris – salgsprisen for samlingen vil så være maksimalt 10%. Men bedre enkeltmerker (les dyre) kan selges enkeltvis til en langt høyere prosentandel av katalogverdien. Men dette er kun, hvis du selv står for salget. Hvis du skal bruke andre til at selge samlingen for deg, skal disse selvfølgelig ha betalingen for dette. Pengene du sitter igjen med blir tilsvarende mindre.
Husk også på at kvaliteten er alfa omega. God kvalitet gir bedre priser, dårlig kvalitet gir lavere priser.

Selg til en frimerkerhandler

Den raskeste måten å selge en samling på, er å henvende seg til en profesjonell frimerkehandler. Disse er i utgangspunktet redelige og har ikke råd til å risikere et dårlig rykte. Flere er også organiserte i Handlerforeninge

Men det selvsagt ikke sikkert at en handler vil kjøpe samlingen. Handleren må vurdere hva han kan bruke samlingen til. Vil den samle støv på lageret, bli liggende i en kasse ingen titter i, kan den selges videre samlet eller er den egnet til å stykkes opp? Har han kunder som vil være interessert er det sentrale spørsmål. Som andre forretningsdrivende må ha handlerne ha en viss profitt for å kunne drive forretningen sin. Og hvis vurderingen er at samlingen du tilbyr vil kunne være vanskelig å selge, vil nok summen du tilbys være lav.

Fordelen med å selge til en handler er du ofte får et raskt og relativt trygt salg, selv om prisen du tilbys kan virke lav i forhold til dine forventninger.

Salg på auksjon

Hvis du benytter deg av et auksjonshus – det finnes både nasjonale og internasjonale, vil auksjonshuset selge samlingen for deg. Men de skal også selvsagt ha provisjon for dette, typisk 20-25%. Hvis samlingen eller merkene selges for kr. 2000,- vil du typisk sitte igjen med rundt kr. 1200-1300,-. Resten vil være salgsprovisjon, som dekker kostnader ved å holde auksjonen, trykking av kataloger, tid til å vurdere å prise samlingen, lønne medarbeidere med videre.

Pengene du får kommer selvsagt først etter at samlingen er solgt – dersom den blir solgt da. Pengene vil dermed komme senere etter at kjøper har betalt. Hvis ikke samlingen blir solgt, kan den selvsagt settes opp på en senere auksjon med påfølgende forsinkelser med tanke på oppgjør.

Privat salg

Det er ingen tvil om at du vil kunne oppnå en bedre pris ved selv å stå for salget. Du kan annonsere i frimerkeblader eller bruke nettauksjoner. Både eBay og Qxlhar egne avdelinger for salg av frimerker. Men for å lykkes bør du vite litt om hva du selger og cirka verdi. Alternativt kan du benytte deg av bekjente som kan hjelpe deg med tanke på beskrivelse og prissetting. Dette kan også være en langvarig prosess og fordrer at du «treffer» med auksjonen din og når potensielle kjøpere.

Via hjemmesidene til Norsk Filatelistforbund, finnes det oversikt over de frimerkeklubber i Norge som er organiserte i NF. Disse kan også kontaktes eller oppsøkes.

Husk – at dersom det viser seg at samlingen kanskje ikke er så mye verd som du trodde, så kan du alltids beholde den. Gi den heller til barn eller barnebarn. Mange barn i alderen 8-12 synes faktisk at frimerker er gøy og spennende og det kan være starten på en samlerinteresse. Å overta en samling etter bestefar vil ha en verdi i seg selv! God fornøyelse med salget!