Andre verv

Styret og Verv

Styret i OFK velges for 1 år om gangen på den årlige generalforsamlingen hvor alle medlemmer har møte- og stemmerett. Generalforsamlingen avholdes normalt i løpet av mars måned. For inneværende periode, har følgende personer verv i Oslo Filatelistklubb:

Leder

Tore Berg
Epost: toreberg@online.no
Tlf. 916 63 558 (M)

Nestleder

Bjørn Eirik Rasmussen
Epost: berasmussen@hotmail.com
Tlf. 67 55 93 85 (P) / 901 24 634 (M)

Styremedlemmer

Thore Habberstad
E-post: thore.habberstad@getmail.no
Tlf. 22 19 29 22 (P) / 993 67 560 (M)
Rolf Andre Hauge
E-post:rolfahauge@gmail.com
Tlf. 918 27 650(M)
Svein H. Andersen
Epost: sveinharthor@gmail.com
Tlf. 992 08 772(M)

Andre verv

Arne Thune-Larsen (varamedlem til styret)
Epost: arne1@getmail.com
Tlf. 950 42 795
Liv Norbom(varamedlem til styret)
Epost: linorbo@online.no
telefon: 905 22 384
Kjell Åge Johansen (bibliotekar)
Epost: kj-aagj@online.no
Tlf. 920 13 268 (M)

Bjørn Muggerud (kasserer)
E-post: bmuggeru@online.no
Tlf. 905 21 375 (M)

Klubbauksjoner

Jan Henrik Fjære – leder
Epost: jhfjare@gmail.com
Tlf. 913 99 058 (M)

Epost angående auksjoner kan sendes til auksjonofk@gmail.com

Svein H. Andersen
Epost: sveinharthor@gmail.com
Tlf. 992 08 772(M)

Thore Habberstad
E-post: thore.habberstad@getmail.no
Tlf. 993 67 560 (M)

Katalogkomiteen

Tore Berg (formann)

Kjell Åge Johansen

Erik Olafsen

Klubbens Råd

Gunnar Melbøe (leder)
Epost: gmelboee@online.no

Odd Eidet Frømyhr

Per Erik Knudsen

Bjørn Muggerud

Marit Elind

Kjell Åge Johansen(vara)

Egil Kiserud(vara)

Webmaster

Elisabeth Sie Andersen

Epost: web@oslofilatelistklubb.no

Redaktør INFO

Per Erik Knudsen

E-post: info@oslofilatelistklubb.no