Andre verv

Styret og Verv

Styret i OFK velges for 1 år om gangen på den årlige generalforsamlingen hvor alle medlemmer har møte- og stemmerett. Generalforsamlingen avholdes normalt i løpet av mars måned. For inneværende periode, har følgende personer verv i Oslo Filatelistklubb:

Leder

Tore Berg
E-post: toreberg@online.no
Tlf. 916 63 558 (M)

Nestleder

Bjørn Eirik Rasmussen
E-post: berasmussen@hotmail.com
Tlf. 67 55 93 85 (P) / 901 24 634 (M)

Styremedlemmer

Roar Grøtting
E-post: roargrotting@gmail.com
Tlf. 900 80 765 (M)
Rolf Andre Hauge
E-post:rolfahauge@gmail.com
Tlf. 918 27 650(M)
Svein H. Andersen
E-post: sveinharthor@gmail.com
Tlf. 992 08 772(M)

Andre verv

Erling Staver (varamedlem til styret)
E-post: erli-sta@online.no
Tlf. 930 32 610 (M)
Liv Norbom(varamedlem til styret)
E-post: linorbo@online.no
Tlf. 905 22 384 (M)
Kjell Åge Johansen (bibliotekar)
E-post: kj-aagj@online.no
Tlf. 920 13 268 (M)
Bjørn Muggerud (kasserer)
E-post: bmuggeru@online.no
Tlf. 905 21 375 (M)

Klubbauksjoner

Jan Henrik Fjære – leder
E-post: jhfjare@gmail.com
Tlf. 913 99 058 (M)
E-post angående auksjoner kan sendes til auksjonofk@gmail.com
Svein H. Andersen
E-post: sveinharthor@gmail.com
Tlf. 992 08 772(M)
Høye Øverland
E-post: ho-oev@online.no
Tlf. 901 37 527 (M)

Katalogkomiteen

Tore Berg (formann)

Kjell Åge Johansen

Erik Olafsen

Klubbens Råd

Gunnar Melbøe (leder)
E-post: gmelboee@online.no

Odd Eidet Frømyhr
Per Erik Knudsen

Bjørn Muggerud

Marit Elind

Kjell Åge Johansen(vara)

Egil Kiserud(vara)

Webmaster

Jan Terje Johansen


E-post: web@oslofilatelistklubb.no

Redaktør INFO

Per Erik Knudsen

E-post: info@oslofilatelistklubb.no